На картата на Добруджа се появиха 68 декара с нови 31 160 медоносни фиданки. Те са залесени през тази есен на територията на Държавно ловно стопанство - гр. Тервел.

23 хил. дка с медоносни видове ще бъдат залесени през 2020 г.

От медоносните фиданки 25 160 са акация, а останалите – гледичия. Това са полезни за пчелите видове, а засаждането им е предприето във връзка с предложението на земеделския министър Десислава Танева за увеличаване до 10% на видовете, осигуряващи паша на пчелите. 

Заедно с ароматните дръвчета са залесени и 16 200 церови фиданки. Така освен създадените нови площи за пчелните семейства, са възстановени и полезащитни горски пояси, които заради възрастта си са в лошо състояние.

Голяма част от полезащитните горски пояси са създадени още през 60-те години на миналия век, уточниха от Североизточното държавно предприятие. 

Възобновяването на поясите е приоритет за стопанството в община Тервел през последните три години. През 2017 г. са възстановени 39 дка, през 2018 г. – 53 дка, през 2019 г. – 17 дка. Тези уникални за Европа горски ивици са от ключово значение за земеделието и пчеларството в Добруджа.

Те подпомагат борбата с ветровата ерозия, подобряват микроклимата, повишават с 15-30% добивите, осигуряват по-добра среда за дивеча и пчелните семейства.

Полезащитните горски пояси с разнообразни медоносни дръвчета осигуряват добри условия за пчеларите, упражняващи подвижно пчеларство.   

Залесяването на медоносните фиданки е в подкрепата на сектор „Пчеларство“, който е с ключово значение не само за България, но и за Европа и е в подкрепа на Националната пчеларска програма, която в следващите три години е с добавени мерки в полза на стопаните. Целта е да се създаде устойчива среда за пчелните семейства.

Нови данни на Областната дирекция „Земеделие” показват, че регистрираните по Наредба 3 пчелни семейства в Добруджа възлизат на 60 220.