Днес се проведе среща между представители на сектор биологично производство и експерти от агроминистерството. След края й стана ясно, че ще се върви в посока да се сформира Консултативен съвет по биологично производство.
 
 
„Целта на тази среща е да обсъдим спешните промени в Наредба №5. Поела съм ангажимент, че когато наредбата, която в момента е подложена на обществено обсъждане, бъде обнародвана, да направим работна група, която да се заеме с корекциите“, каза в началото на срещата зам.-министърът на земеделието Вергиния Кръстева. 
 
Преди да започне обсъждането на предложените промени по същество, бяха изказани мнения относно наредбата и състоянието на биопроизводството като цяло. Според някои от присъстващите Наредба №5 отежнява работата на операторите. Чрез тези текстове, според тях, биопроизводителите стават неконкурентоспособни спрямо останалите страни от Европейския съюз, тъй като те имат пазарно предимство. 
 
Всички анализи, контроли и т.н., вписани в наредбата, струват пари, за които стопаните с биологично направление трябва да плащат. Според позицията на хората от сектора, разходите трябва да се оптимизират, като е опрости наредбата или като въобще не влиза в сила. Така ще се облекчат биопроизводителите, считат стопаните. 
 
Според представителите на НБА Наредба №5 не помага, а е ограничителен акт. И с всички тези спорове и разправии загубваме доверието в потребителите. Заради погрешна политика на подпомагане като цяло, биологичното производство е компроментирано, смятат фермери. 
 
Чрез тази политика е създадена армия от „биопроизводители“, които не произвеждат нищо, коментират стопаните и смятат, че ако това е стратегията и политиката, всичко е напълно безсмислено. „Дори компенсаторните плащания получаваме на 28 юни – последни. Защо? Подкрепяме пасищата и ливадите, а тези които произвеждат храна не се подкрепят. Унищожаваме тази изгнила платформа. Наредбата е част от кръговрата, който е сбъркан“, коментира биопроизводител. 
 
Ето и предложения, които бяха направени: 
 
- Да се обявят продуктите с открити в тях пестициди. Така, според производителите, ще може да се види къде е концентрацията на нарушенията.  Това, обаче, според зам.-министър Кръстева ще повлия зле на пазара. 
 
- Да се въведат изисквания за минимум при контролиращите лица – колко души може да контролира едно контролиращо лице? 
 
- Да се прави обобщен анализ, в който да се казва колко контролиращи лица са проверени от министерството и при колко са открит несъответствията. Според зам.-министър Кръстева, това е възможно, защото подобни данни се изпращат към ЕК.
 
- Процедурата по надзор да е прозрачна. На това зам.-министър Кръстева отвърна, е процедурата ще се публикува от министерството.