„Инициативата на веригата на доставка на храни - заедно за добри търговски практики”е съвместна инициатива, стартирана от седем асоциации на ниво Европейски съюз, с цел ограничаване на нелоялните практики по веригата на предлагане на храни. Асоциациите, участващи в Инициативата, представляват индустрията за храни и напитки (FoodDrinkEurope), производителите на стоки със запазени марки (AIM), сектора на търговците на дребно (theEuropeanRetailRoundTable(ERRT), EuroCommerce, Euro-Coopи UGAL) и търговци със селскостопански стоки (CELCAA).
 

Засега, Обединението на европейските фермери и земеделски кооперативи (Copa-Cogeca) се въздържа от присъединяване към инициативата, но участва като наблюдател на срещите на управляващата група.
 

Инициативата е насочена към насърчаване на справедливи бизнес практики по веригата на предлагане на храни, като база за търговски взаимоотношения. Тя цели да генерира промяна в културата чрез ангажимент на подписващите страни да се придържат към справедливи търговски практики, заедно с мерки за интегриране на принципите за добри практики в ежедневните операции на компаниите и за контролиране на тяхното приложение.
 

До момента 9 компании или групи от ЕС са се регистрирали официално в Инициативата (възможност за което е открита от средата на м. септември 2013 г.), а множество други са изразили намерение да го направят.
 

За повече информация относно Инициативата: http://www.supplychaininitiative.eu/
 

Отделно от тази доброволна бизнес инициатива, понастоящем Европейската комисия обмисля дали да предложи и въвеждане на общо законодателство на ниво ЕС, насочено към ограничаване на нелоялните търговски практики по веригата на предлагане на храни.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!