Екосхемата за разнообразяване на отглежданите култури провокира множество въпроси в земеделците от Велико Търново. На среща за представяне на Стратегическия план на България в периода 2023-2027 г., Аделина Стоянова - директор на дирекция “Директни плащания” в Министерството на земеделието, разясни схемата.

ГласувайтеКакви са очакванията ви от втория мандат на Явор Гечев като служебен министър?

“По тази екосхема, която е доброволна, могат да кандидатстват всички стопанства, без значение колко са големи те”, коментира Аделина Стоянова.

Бюджетът по интервенцията за 2023 г. е в размер на 63 959 416 евро. А индикативите ставки за 2023 г. изглеждат така:
    - Стопанства до 10 ха –  две култури / 48 евро/ха; 
    - Стопанства с размер 10-30 ха – три култури / 37 евро/ха;
    -  Стопанства над 30 ха –  четири култури / 20 евро/ха.

 

Интервенцията е приложима за обработваеми земи и/или площите, заети с медицински и ароматни култури.

“Екосхемата е само за обработваеми земи. Например при стопанства до 10 ха можете да гледате върху 9 ха домати, а 1 дка да бъде угар. По този начин вие отговаряте на изискванията по екосхемата”, разясни експертът.

Един от основните въпроси по екосхемата беше свързан с ротацията на културите.

“Тук говорим единствено за основни култури. Става въпрос за диверсификация на културите, не следим ротацията. Тоест, по тази екосхема не се интересуваме дали площите вътре са ротирани. Тук не следим ротацията. Самата екосхема има за цел избягване на монокултурното отглеждане.

Важно е да се отбележи, че за една и съща площ, може да се получите подпомагане само веднъж”, подчерта Аделина Стоянова.

Експертът уточни, че не става въпрос за две или повече култури на една и съща площ, а за две или повече култури в стопанството, но на различни площи. 

“Една и съща площ се отчита само веднъж, като угарта се счита за отделна култура”, разясни Аделина Стоянова.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg