Пшеницата е третата най-произвеждана култура в света. Приносът й за световната икономика е безспорен, пише порталът The Daily Records, подреждайки най-големите производители.
 

Китай

Всъщност китайците не разполагат с толкова много земеделска земя, но са се специализирали в отглеждането на основни култури. През последните години страната успешно развива своите селски райони. Добивът на пшеница, който се равнява на 125,6 млн. тона, й отрежда първо място в класацията. Основен принос има производството в северните и западните части на Китай, като голяма част от него се изнася.
 

Индия

На второ място е още една азиатска страна, чиято огромна площ и различни климатични условия благоприятстват отглеждането на тази култура. Наред с ориза пшеницата е на особена почит в индийското селско стопанство, което е водещо в икономиката на страната. Въпреки огромното търсене на вътрешния пазар обаче, Индия успява да изнася значително количество от своите 94,3 млн. тона на година.
 

САЩ

Време беше в класацията да се появят и американците, и то на почетното трето място. Те разполагат с достатъчно земеделска земя, за да произвеждат завидните 61,6 млн. тона пшеница годишно. Зърнените култури като цяло движат американската икономика напред. Половината от произведената пшеница се използва на място, а целият излишък се изнася. 
 
 

Русия

Когато говорим за големите в производството на пшеница, няма как да пропуснем руснаците, които се нареждат на четвърто място. Условията, благоприятни за растениевъдство, доведоха до много промени в земеделското производство, и икономиката днес разчита много на него. Фермерите инвестираха в модерни машини и торове, превръщайки страната във важен производител на основни култури. Една от тях е именно пшеницата, чийто добив достига 56 млн. тона на година.
 

Франция

Французите са пети в света, но първи в Европа по отглеждане на тази зърнена култура. Благодарение на обширната земеделска земя и модерната техника, използвана в селското стопанство, страната произвежда 40,4 млн. тона годишно, голяма част от които изнася.
 

Австралия

Високото производство на пшеница зависи не само от подходящите почвени и климатични условия. Трябва и достатъчно земя, с която австралийците определено разполагат. Пшеницата е изключително важна за икономиката на страната, а най-голям принос за нейното производство имат западните райони. Голяма част от добиваните 30 млн. тона на година се изнася, което генерира съществени приходи за държавата.
 

Канада

Отново се връщаме в Северна Америка, но този път още пó на север, в Канада. Поради малкия брой жители вътрешното търсене на основни култури не е голямо, затова страната разполага с достатъчно пшеница за износ. Бонус са обширните земеделски земи и идеалните почвени и температурни условия. Икономиката процъфтява, отчасти благодарение на тези близо 27 млн. тона пшеница.
 
 

Пакистан

Пакистанците разполагат с обширна площ за отглеждане на пшеница, която слагат на масата си с най-голямо желание. Съществена част от икономиката на страната зависи от селското стопанство, затова важността на пшеницата не е изненадващо. Най-голям принос за годишното производство от 23,6 млн. тона има провинция Пенджаб. 
 

Германия

Германия е втората европейска страна, успяла да влезе в класацията. Повечето стопанства, които отглеждат пшеница, са в северната и източната част на страната. Като цяло селското стопанство заема малка част от икономиката, но през последните години се забелязва раздвижване. Отчита се стабилен ръст в производството на пшеница, което се равнява на 22,5 млн. тона на година.
 

Турция

На крачка от изпадане от топ 10, но все пак вътре в класацията, са турците със своите 21 млн. тона годишно. Голямото количество земеделска земя определя и многото селскостопанска продукция. Технологията на отглеждане на тази култура изисква по-малко влага, затова мястото благоприятства голямото производство.