На 26 ноември, вторник, в гр. Смолян ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Селскостопанска академия (ССА) - Опитна станция по животновъдство и земеделие – гр. Смолян. Темата на семинара е „Млечното говедовъдство – показатели за успешно фермерство“, информират от НССЗ.

 

На семинара гл. асистент д-р Димитър Гаджев от Опитна станция по животновъдство и земеделие – Смолян ще запознае фермерите с получаването на екологично чисти продукти и оползотворяването на отпадъчните продукти, както и с отпадъчните продукти от млекопреработване, месодобив, обезвреждане и оползотворяване на тора.

 

Марияна Неделева, гл. експерт-координатор от Териториален областен офис - Смолян към НССЗ и Ивайло Гелов, гл. експерт-агроном ще представят възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!