„Новости в аграрната наука за ефективно земеделие” е темата на международната конференция, която ще се проведе на 26 и 27 септември в Земеделския институт в Шумен, съобщи директорът на научното звено към Селскостопанска академия доц. д-р Апостол Апостолов.

 

Основна цел на конференцията е да се проследят и очертаят бъдещите насоки на научните изследвания, съобразени с основните проблеми в селскостопанския отрасъл. По време на форума учени от България, Литва, Полша и Португалия ще обменят информация за новостите в аграрната наука и ще обсъдят възможностите за практическо приложение на съвременните технологии в земеделието.

 

Предвидени са две пленарни сесии - по животновъдство и растениевъдство. Научните доклади са насочени към селекция, развъждане и технологии на хранене и отглеждане на селскостопанските животни и селекция, семепроизводство и технология на отглеждане при културните растения. Във втория ден на конференцията е предвидено и посещение на демонстрационни полета.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!