Изкупната кампания на тютюна от реколта 2018 в България приключи. Това съобщиха от Националната асоциация на тютюнопроизводителите – 2010 (НАТ-2010). 
 
Суровината от сортовите групи „Басми“, „Каба Кулак“ и „Бърлей“ е реализирана на 100 процента. 
При „Виржиния“ все още има количества на склад. Предстои лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн, съгласно Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ), да представят отчет за изкупените количества пред Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), преди заседанието на Консултативен съвет (КС) по тютюна. 
 
Наскоро от асоциацията поискаха с писмо до министър Румен Порожанов свикване на съвета през месец март.
До 31 март на стопаните от страната, отглеждащи тютюн им предстои вписване в регистър на тютюнопроизводителите за 2019 г.
 
Необходимите документи, които трябва да представят пред съответната Общинска служба „Земеделие“ са: договор за стопанската 2019-а година; документ, доказващ правно основание за ползване на предвидените за разсаждане през 2019 г. площи, ако са над 5 дка; предавателно-приемателен протокол за реализирани количества тютюн от предходният стопански цикъл за 2018 г, ако е отглеждан такъв, допълват от НАТ-2010.