Цените на едро на свинското месо на българския пазар ще се движат ок. 3,75-3,80 лв./кг през декември и януари, прогнозира Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) в месечния си бюлетин за ноември. Няма да има драстично увеличение в този показател, според експертите.

Доклад на ЕС: АЧС продължава да влияе на световния пазар на месо

Тези равнища обаче са с 8% по-високи от средното за този период на предходните три години. Тенденцията за стабилни високи цени на свинското е валидна и в ЕС, като това вероятно ще доведе до изместване на потребителските вкусове от консумация на колбаси към прясно месо. Ръстът на цените на европейско ниво е 31% на годишна база за последното тримесечие на 2019 г.

Около 2,85-2,90 лв./кг ще се движат цените на кланично тегло пилешко месо през декември и януари. Те ще се задържат въпреки растящото производство, което е с 1,6 хил. т повече от миналата година за периода януари-август, като  достига 59,4 хил. т. Причината е в повишената цена на свинското, която пренасочва търсенето към пилешки продукти. Цените са сходни със средните си равнища за периода декември-януари през последните три години.

Сезонно ще спаднат цените на едро на телешкото и говеждото месо до 4,00-4,20 лв./кг за декември и януари. За периода септември-ноември 2019 г. те се движеха ок. 4,50 лв./кг, което е значително по-ниско от средното за ЕС.

През 2019 г. световното производство на месо ще достигне 335 млн. т, което е с 1% по-малко от миналата година, прогнозират експертите. Това е първият спад в продукцията от близо 20 години, като причината е в пораженията, нанесени от АЧС на азиатското производство. Намалението в продукцията и повишените цени ще доведат до още по-голям спад в консумацията на месо - ок. 2,1%, като средногодишното потребление на човек от населението ще достигне 43,3 кг.