Жътвата на царевица в страната напредва, както и дебатите относно нейната цена. Агри.БГ провери какви са актуалните предложения за културата, обсъждани от самите фермери.

Анкета: Какви са средните Ви добиви от слънчоглед за 2022 г.?

По последни официални данни на агроминистерството към 23 септември прибирането на реколтата от царевица се движи по-бързо от миналия сезон, но средните добиви от културата са забележимо по-ниски – с близо 15%, достигайки до 477 кг/дка. Към отчетната дата е събрано количество от 1 068 949 тона при малко над 40% реколтирани площи.

Оттогава, разбира се, картината следва да се е променила, ще разберем в каква посока при следващите седмични данни. За същия период от време (третата седмица на септември) са и последните пазарни данни от  Софийската стокова борса (ССБ). Тогава котировките за царевицата в страната са на цена от 650.00 лв./тон без ДДС.

Какви са офертите за царевицата сега?

Проверяваме в тематична фейсбук група, където забелязваме сериозни разлики в обсъжданите цени. Фермери от Русенско коментират стойности от 600 – 610 лв./тон. Повечето споделени цени обаче варират между 500 и 590 лв./тон, като дори има предложение за 450 лв./тон.

Производител от Плевенско пък предлага царевицата си за 700 лв./тон или бартер за азот. Според други коментиращи качеството на зърното определя по-лесния достъп до пазара. Появява се оферта от гръцки купувач за 325 евро/тон при до 14,5% влага. Обявена цена има и от Испания, възлизаща на 345 евро/тон.

Официалните данни от ССБ за последната изминала седмица все още ги няма, но вие може да споделите как върви вашият пазар и производство. Същото можете да направите и по отношение на слънчогледа, както и да участвате в седмичната ни анкета.