По данни на земеделското министерство средните изкупни цени на пшеницата - хлебна и фуражна и  и слънчоглед отбелязват леко повишение на седмична база, в рамките на 0,7% - 1,6%, докато тази на царевицата се понижава с 0,4%. 
 
Средните изкупни цени на рапица и ечемик остават без промяна спрямо предходната седмица. Средно за страната, изкупните цени на ечемик, рапица и пшеница - хлебна и фуражна, се движат в рамките на 3,3% - 4,8% над нивата отпреди една година, докато тези на царевица и слънчоглед намаляват, съответно с 6,2% и 17,8%.