По данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ) средните цени на едро на десертно грозде и оранжерийни домати на тържищата в страната са съответно с 9% и 18,2% по-високи на седмична база. 
 
 
При търговията на едро с полски домати и зелен пипер се отчита поевтиняване, съответно с 2,4% и 10,6%. Средните цени на едро на картофи и ябълки се задържат на нивата от предходната седмица. Сравнявайки със същия период на 2016 г., средните цени на едро на зелен пипер, десертно грозде и ябълки нарастват с между 3,3% и 42,1%, докато тези на домати - оранжерийни и полски, и картофи се понижават в рамките на 1,8% - 13,3%.