Цените на едро на цяло агне се запазват в интервала от 12,50 лв./кг кланично тегло във Велико Търново, Кърджали и Смолян до 13,75 лв./кг във Видин, Враца, Монтана, София и Стара Загора. Единствено в София се отчита седмично отклонение на цената на продукта – покачване с 0,4%, което не дава отражение на средната стойност за страната и тя остава 13,22 лв./кг.
 
 
Търговията на едро с агнешки бут остава в ценовия диапазон от 13,25 лв./кг - Пазарджик и Смолян, до 15,13 лв./кг в Стара Загора. Единствено в София се отчита седмично ценово изменение, като продуктът поскъпва с 0,7%. В резултат, средната стойност за страната се увеличава незначително с 0,1% на седмична база, до 14,18 лв./кг.
 
За поредна седмица търговията на едро с агнешка плешка е на цени от 12,55 лв./кг в Габрово до 14,74 лв./кг в Стара Загора. Единствено в област София се наблюдава седмично ценово изменение, като продуктът поскъпва с 2,5%. Средната стойност за страната е 13,77 лв./кг, с 0,1% по-висока на седмична база.