Откакто смартфонът стана постоянен спътник на земеделеца, на пазара се появиха много приложения, призвани да облекчат работата му. Сред тях са програмните продукти за мониторинг на културите, идентификация на плевели и болести, управление на животновъдни комплекси и птицеферми. В следващите редове ще ви запознаем с няколко приложения, които фермерите по света използват в работата си, пише Aggeek.net.

Топ 10 мобилни приложения за фермери

Приложения от компании, производители на земеделска техника

1. JDlink
JDLink е приложение на компанията John Deere, която позволява да контролирате парка от земеделски машини от телефона си.

2. MyOperations
Това приложение е дело отново на компанията John Deere. С нещо ще управлявате полевите операции и оборудване и ще получавате сведения за всичко, което се случва на полето – продължителност на дейностите, продуктивност, качество на изпълнение на операциите и др.

3. Trimble Ag Mobile
Приложението идва от един от лидерите на пазара за системи за прецизно земеделие – компанията Trimble. Ag Mobile осигурява мониторинг и управление не само на етапите на производство, но и реализация на продукцията. С негова помощ фермерът може да преглежда полевите отчети, да управлява техническия парк, да контролира количеството на зърното в зърнохранилищата, да получава информация за продажбите на зърно и др.

Приложения, които може да използвате по време на полеви дейности

4. EasyCheck
С това мобилно приложение може да настройвате пръскачките на торове. Помага да се изпълнява калибровката на оборудването.

5. Climate Fieldview Cab
Приложението визуализира данните за полевите операции в помощ на изпълняващия ги механизатор. То позволява да настроите техниката чрез таблет директно от кабината и събира данни за анализ на извършената работа.

Приложения, които съдържат информация за използвана техника

6. AFS Academy
Приложението осигурява достъп до учебни курсове за клиенти на производителя на земеделска техника Case IH. AFS Academy предлага обширна библиотека от видео уроци. Може да зареждате видеоклиповете на телефона си и да намерите решение на интересуващ ви въпрос.

Втора част: Топ 10 мобилни приложения за фермери

7. Horsch Errors
Това приложение е безплатно и представлява справочник, в който може да откриете причините, поради които машините отказват да работят.

8. AEF ISOBUS DB
Приложението представлява мобилна база данни за определяне на съвместимостта на устройствата. За да не се сблъскате със сложности в интеграцията на решения с използваната в стопанството техника, може да получите отговор дали устройствата са съвместими.

Приложения с бази данни

9. Yara TankmixIT
Приложение за агрономи, което предоставя база данни с резултатите от взаимодействието на хиляди двукомпонентни и многокомпонентни смеси от агрохимикали.

10. Yara CheckIT
Приложението YaraCheckIT съдържа библиотека от снимки на култури. Позволява да се определи наличието на дефицит на хранителни елементи, необходими за нормалния растеж в зависимост от установените симптоми по тъканите на растението, техния характер и местоположение. „Диагнозата“ се съпровожда от описание на последствията от дефицита.

Други приложения

11. OneSoil Scouting
Приложението предоставя на фермерите информация за състоянието на културите на базата на данни от спътникови снимки. Позволява да се създава паспорт на нивите с указване на културата, датата на засяване и друга информация. Една от особеностите на продукта е автоматично очертаване на контурите на полето.

12. Irix
Специален месинджър за фермери с удобен формат за обменяне на информация. Той осигурява връзка между работниците във фермата. Всички участници в производството – от механизаторите на полето до мениджъра – могат да обменят информация за изпълнението на работните задачи, местоположението си и др.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Агроиновации: Френска цифрова платформа за обмен на данни в земеделието

Какви технологии за прецизно земеделие се използват в Германия?

Фермери, напоявате ли ефективно?