Как цифровите технологии се използват в съвременните големи ферми в Германия? По този въпрос поглед дава германският специалист по информационни технологии за селското стопанство Фолкмар Хербст. По думите му след проведена анкета на територията на страната е установено, че цифровите технологии са навлезли в земеделието още през първите години на века. Поради това прецизното земеделие в Германия не е революция, а е еволюция, пише изданието propozitsiya.com.

Agri 4.0 – земеделие от четвърто поколение

За големи ферми в страната се смятат стопанствата с площ над 40 хектара. В годините досега са постигнати сериозни резултатите в сферата на технологиите.

Най-голям успех има при документооборота. Своята документация са цифровизирали 90% от едрите германски стопанства. Тази сфера е най-обхваната от цифровите технологии най-сериозно не току-така. Цифровизирането на поземлената документация стартира в Германия още през 90-те години. Приключва преди 5 години.

В наши дни са създадени не само цифрови карти на всички поземлени масиви в страната. Има и цифрови карти с нанесена информация за съответните ниви и тяхното плодородие. Налице са и карти, съдържащи екологична информация, например граници с водохранилища.

Всяка година тази информация се обновява на базата на данни от спътникови снимки. Достъпът до нея не е публичен, т.е. тя се подава само при заявка. Освен това в някои части на страната достъпът е платен.

Следващата стъпка е била автоматизацията на документооборота. Тя засега обхваща само 20% от големите ферми. Паралелно се използват специални приложения за управление на отношенията с арендаторите.

Половината от големите германски стопанства използват цифрови технологии за управление на нивите. По-просто казано, става дума за информация за историята на обработваемите площи.5% от стопанствата са внедрили технологии като тази за управление на машини чрез данни, подавани от видеокамери. Тук спадат преди всичко култиваторите, които използват в работата си видеокамери за засичане на плевели и култури. Благодарение на технологията, работните органи заобикалят посевите и подрязват плевелите. По думите на Хербст внедряването на технологии, използващи данни от камери за управление на култиватори, повишава производителността на машините с 50%.

Секционен контрол използват 40% от германските стопанства. Тази технология преди всичко се използва при пръскачките. Заслугите обаче не са на самите фермери. Причината е, че в страната фермерите обичайно не разполагат със собствени пръскачки. Те използват услугите на аутсорсинг специализирани фирми. Последните, имайки мощна техника и обработвайки за сезон големи площи, могат да си позволят сдобиването със съвременни машини или преоборудване със секционен контрол.

Този тип доставчици на услуги използват също така софтуер и мобилни приложения за прецизно земеделие.

Проучвания показват, че диференцираното внасяне на продукти за растителна защита е осигурило увеличаване на реколтата от пшеница с 2,4 ц/ха, което логично е довело до увеличаване на доходите на стопанството с 38 евро/ха.

В Германия широко се използват и сензори. Най-разпространените са сензори за биомаса, които са познати още като сензори на хлорофила. Те измерват наситеността на цвета на зелената маса, която се корелира с дефицит на азот в растенията.Сензори за излъчване в късия инфрачервен диапазон, използвани за дистанционно сондиране на нивите, е използват от 15% от големите ферми в страната. Оптични сензори работят само в 1-2% от анкетираните стопанства. Последните обичайно се използват за събиране на информация за плевели и работят в съчетание със софтуер, който обработва снимки и дава препоръки при избора на хербициди. Слабото разпространение на тези сензори се обяснява с високата им цена.

Изображения от мултиспектрални камери се използват за вземане на решения за пръскане с пестициди, отколкото за фунгициди. Понякога се използват и ултразвукови сензори, инсталирани на пръскачки. И те обаче са твърде солени за германския земеделец.

Значително по-често в Германия може да се срещнат цифрови технологии за управление на торенето.

В страната прецизното земеделие се сблъсква с определени проблеми. Основният е свързан с това, че фермерите неохотно споделят с колегите си информацията от своите датчици – както и с доставчици на услуги, дилъри и производители на техника.

По думите на Хербст има големи стопанства в Германия, които умишлено свалят всички вградени датчици в закупените трактори, за да може никой да няма достъп до данните им.

Друг проблем е липсата на съвместимост между програмните продукти и приложенията на различните производители на селскостопанска техника. Не на последно място в страната има дефицит на квалифицирани механизатори, способни да извлекат максимална полза от иновативните земеделски машини.