Американските фермери използват мобилни приложения, за да пестят време и пари. Смартфоните им помагат да контролират ежедневните задачи във фермата: проверка на цените на суровините, мониторинг на поливните системи, установяване на вредители, плевели и т.н., пише изданието aggeek.net.

Полезни приложения за смартфона на фермера

Смартфонът осигурява мобилност и оперативност по отношение на отдалечени участъци от фермата, а инсталирането на специализирани инструменти за събиране на данни и програми за управление прави това устройство още по-полезно за селското стопанство.

Съхраняването на данните на мобилно устройство води до намаляване на използването на хартиени документи и намалява вероятността от случайни грешки при попълването им.

Мобилните приложения формализират въвеждането на данни за изследвания или за хода на изпълнението на различни задачи. Освен това дават възможност за поставяне на геотагове за разбивка на данните по конкретни участъци от обработваемата земя.

Неотдавна бе разработено приложение, което помага в борбата с натравянето на пчелите с пестициди. Фермери и пчелари могат директно да проследяват нивото на пестицидите на полето.

В това приложение са въведени 150 инсектицида, фунгицида, акарицида, средства за унищожение на голи охлюви и др. Освен това препоръчва оптималните начини за внасяне на пестициди с цел осигуряване на безопасността на всички видове пчели, включително земните.

Друг пример за полезни технологии е приложението на компанията California Leafy Greens Marketing Agreement. То е предназначено за работниците във фермата. Обяснява им как да си мият ръцете на работното място. В рамките на своята професионална подготовка работниците са длъжни да знаят кога е необходимо да мият ръцете си, да слагат ръкавици и да обработват ръцете си с дезинфектант. В приложението има конкретни инструкции, видеа, снимки, упражнения и т.н.

В приложението MyIPM пък е достъпна информация за десетки вредители и болести, които унищожават реколтата от плодове – праскови, ябълки, круши, ягоди, череши, вишни и т.н. То се продава в Apple Store и Google Play.

Приложения за ефективно управление на фермата

За анализ и увеличаване на печалбата фермерът трябва да състави бюджет, да следи себестойността на продукта, да изчислява разходи на хектар, центнер и марж. В момента има разработени много приложения за ефективно изпълнение на тези задачи.

Granular Farm Management Software помага за управление на доходите и инвентаризация, измервайки и оценявайки реколтата от всяка нива. Така се опростява транспортирането на реколтата от полето до мястото за съхранение и клиентите. Достъп до информацията може да се даде на няколко потребители.

Разработеното със съдействието на фермери приложение Conservis събира и анализира всички данни във фермата. Например фермерът в реално време може да диагностицира по снимка проблем.

AgCinect е комплексно решение за ферми, които проследява информацията за земеделските култури, поголовието от добитък, финансите и др. Това облачно хранилище за данни, свързани с всички фермерски операции, може да се използва от всяко удобно устройство.

Flowfinity позволява на фермера да създаде потребителско мобилно приложение, което заменя хартиената документация и електронните таблици с данни в режим реално време. Всяка фермерска операция се регистрира с помощта на снимки с дата, GPS координати, електронен подпис и е достъпна през интерактивен панел.

В заключение ще кажем, че мобилните приложения са уникален продукт, който дава на фермерите достъп до голям масив от данни и инструменти за нейната обработка, анализ и класификация. Това като резултат води до по-ефективно управление на фермата и повишаване на продуктивността на труда.