Тематичната група за разработване на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 ще проведе шестото си заседание на 12 юни (четвъртък), научи Фермер.БГ.

 

Според предварителния дневен ред поредното заседание на Тематичната група по ПРСР 2014-2020 ще бъде открито от нейния председател зам.-министърът на земеделието и храните Явор Гечев. Водещ модератор на заседанието ще бъде доц. Светлана Александрова, и.д. директор на дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗХ.

 

Участниците в Тематичната група ще изслушат и обсъдят представените от екип външни оценители Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г., както и Информация за екологичната оценка на програмата. Предвидено е също представяне и обсъждане на насоки на ЕК по отношение структурирането на ПРСР 2014-2020 и мерките, включени в нея.

 

В шестото заседание на Тематичната група по разработване на ПРСР 2014-2020 г. ще бъдат отново представени и обсъдени всички мерки, заложени в новата програма. В края на заседанието членовете на групата ще направят резюме на проведените дискусии, както и заключения от работата по отделните мерки на ПРСР 2014-2020 г.

 

Фермер.БГ припомня, че от МЗХ се ангажираха Програмата да бъде представена за широко обществено обсъждане през месец юни. Министър Димитър Греков заяви преди дни, че ПРСР 2014-2020 г. ще бъде представена пред ЕК в Брюксел до 30 юни 2014 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!