Максимално допустимият таван на проект за един бенефициент по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства по Програмата за развитие на селските райони ще бъде намален от 1 500 000 евро на 1 000 000 евро. Другата промяна е в интензитета на проектите, който ще бъде намален на 60%.  
 
„Тук обаче не се засяга минималният интензитет за подпомагане по подмярката – той остава 50%. Редуцира се максималният % на подпомагането. В момента той е 70%, а МЗХ ще предложи да бъде намален на 60%“, съобщи за Фермер.БГ Наталия Тодорова, изпълнителен директор на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). 
 
На последната работна среща в МЗХ тази седмица браншовите организации са били запознати от зам.-министър Васил Грудев с промените по подмярка 4.1, които предстои да бъдат гласувани на предстоящия Комитет по наблюдение на ПРСР.


Очаквайте интервю с Наталия Тодорова по-късно във Фермер.БГ!