Таван на директните плащания поискаха 30 земеделски неправителствени организации. В становище, изпратено до Министерство на земеделието от бранша посочиха, че настояват за 100% -ово намаление на плащанията по СЕПП за суми над 300 000 евро.

Браншовите организации предлагат спестените средства да бъдат пренасочени във втори стълб и разпределени за приоритетните отрасли – животновъдство, зеленчукопроизводство, овощни и трайни насаждения, биопроизводство, пчеларство, етерично-маслени култури, тематична подпрограма за подпомагане на малките земеделски стопанства (гарантирани бюджети по мярка Инвестиции във физически активи и мярка Биологично земеделие).

В становището си асоциациите настояват да се увеличат таваните от 300 000 евро със стойността на направените разходи за работни заплати, данъци и осигуровки. Таваните от 300 000 евро да се увеличат с приходите от субсидиите по СЕПП за земеделски земи, обвързани  с отглеждането на животни като една животинска единица се равнява на един хектар.

 

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО КОНЦЕПЦИЯТА НА МЗХ ЗА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ОТ 2015 Г.


Председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Румяна Ангелова се е подписала с особено мнение по точката за Таван на директните плащания.
 

Част от представителите на браншовите организации са подписали становището с особено мнение по някои от точките! 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!