Търсенето на мляко и млечни продукти в целия свят значително ще се повиши до 2030 г. във връзка увеличаването на населението, ръста на благосъстоянието и глобалните инвестиции в сектора.
 
 
Световното производство сега се оценява на около 876 млн. тона, като ЕС, Индия, Австралия и Океания са лидерите в този бранш. По данни на Международната мрежа за фермерски сравнителни изследвания (IFCN), цитирани от farminguk.com, пазарът ще има нужда от още повече мляко, а фермите активно ще интензифицират своите производствени системи.
 
Анализаторите прогнозират, че търсенето и предлагането ще се увеличат с 35% до 2030 г. Очакванията отчитат тенденциите в потреблението на световното население. За да се отговори на повишената консумация, глобалното млечно стадо ще трябва да се увеличи с 12% до 417 млн. животни, като в същото време ще се повиши и надоят.
 
Ръст на производството ще има в целия свят, но най-голям ще бъде в Южна Азия, където може да достигне 64%. Увеличението в Западна Европа ще бъде по-скромно – около 14%.
 
 
Изследователите от IFCN се присъединяват към възгледа, че процесът на окрупняване на млечните стопанства ще се задълбочи и през 2030 г. ще има по-малко ферми, но с повече животни и на пазара ще работят много аграрни холдинги.
 
Очакванията са, че дотогава ще бъдат закрити около 14 млн. млечни стопанства, като в бранша ще останат 104 млн. ферми. Така че по-малко на брой производители ще осигуряват на пазара по-големи количества мляко.
 
Според прогнозата, единствено в Африка броят на млечните ферми ще се увеличава, като до 2030 г. растежът там ще бъде с близо 10%. Това се обяснява с очаквания ръст на населението и развитието на селското стопанство на континента.