От 16 до 24 октомври у нас се провежда втората Национална седмица на достъпа до добра храна. Тази година тя е под патронажа на Министерството на земеделието, храните и горите, пише БТА.

Нови възможности за финансиране по ПРСР

Част от програмата са посещения на деца и ученици на фермерски пазари и срещи с местни фермери. Друг ключов момент е запознаване на подрастващите с производители на традиционни, фермерски и занаятчийски храни, където да научат повече за технологиите на преработка на суровините.

В своето писмо до организаторите ресорният министър Десислава Танева подчертава, че приоритет на Министерството на земеделието е насърчаване на родното производство, предлагането на качествени храни и повишаване на търсенето им.

Десислава Танева: „Особено важно е да се развиват местните пазари за осигуряване на къси вериги за доставка на свежи български храни.“

Факт е обаче, че с години фермери очакват прием по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР, която трябва да скъси връзката между производители и потребители.

„Целта е да се прескочи препродажбата на селскостопанска продукция. Обединявайки се, фермерите ще могат да получат финансиране и по-лесно да продават”, подчерта през лятото Геновева Друмева от Областния информационен център в Добрич.

Експертът тогава допълни, че се очаква през септември да стане ясна датата, на която ще се обяви процедура по прием на проектни предложения. Това обаче така и не се е случило все още.