Зам.-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което се проведе на 17 февруари 2014 г. в Брюксел, на което един от акцентите беше свързан с дискусия за бъдещето на сектора на млякото и млечните продукти предвид отпадането на млечни квоти през 2015 г.

 

По повод премахването на млечните квоти през 2015 година зам.-министър Абазов акцентира, че с отпадането им производството на мляко в някой страни ще нарасне значително, което може да предизвика доставката на по-големи количества млечни продукти към страните от Южна Европа.

 

Свръхпроизводството може да доведе до спад в изкупните цени на млякото в България, което ще се отрази негативно върху животновъдството. Зам.-министър Абазов подчерта, че млекопроизводителите трябва да модернизират и окрупнят производството си, което ще намали разходите им за производство и ще увеличи тяхната конкурентоспособност. Заместник-министърът беше категоричен, че за ефективното справяне с бъдещи пазарни кризи, страната ни ще подкрепи приемането на специфични мерки за планинските райони чрез използване на новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 и включване на мерки, специално насочени към млекопроизводството в планинските и други необлагодетелствани райони.

 

Държавите-членки изразиха опасение, че от нарастването на производството в ЕС може да засили нестабилността на цените и да доведе до възникване на кризи. По тази причина беше подчертана необходимостта от изграждане на „Обсерватория на пазара” като ефективен механизъм за прилагане на мерки за предотвратяване на кризи.

 

Група държави-членки поискаха да се редуцира налога при надвишаване на квотите и произведените количества се намалят чрез коефициента на масленост. Друга група държави предложиха въвеждане на механизъм за ограничаване на производството след отпадане на квотите. Дебатът по темата ще бъде продължен в рамките на Специализирания комитет по селско стопанство и на следващите заседания на Съвета на министрите на земеделието.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!