Един от акцентите в новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 е поставен върху свободното пасищно животновъдство, заяви зам.-министърът на земеделието и храните Явор Гечев. По думите му у нас традиционно по-голямата част от месото, което се консумира, е родно производство.

 

„Преди години България се е гордяла с развитото си животновъдство и то именно със свободно пасищното животновъдство. Ако трябва визуализирам ангажиментите на държавата в този сегмент, ще дам за пример това, че сме имали в България над 9 милиона овце, а в момента в страната има под 1 млн. овце.

 

Затова сериозен акцент в новата Програма за развитие на селското стопанство ще е секторът на животновъдството като акцентът ще е върху свободно пасищното животновъдство“, обясни зам.-министър Гечев. Той припомни, че в новата ПРСР 2014-2020 са предвидени и сериозни облекчения за развитието на малките животновъдни ферми, както и насърчителни мерки за сдружения на дребни животновъди.

 

Като цяло целта е създаване на устойчивост в аграрния сектор с акцент върху животновъдството. „Най-важното в новата ПРСР 2014-2020 е, че с изпълнението на Програмата трябва се постигне увеличаване на брутния национален продукт от селско стопанство, тоест крайната цел е повишаването на нивото на селското стопанство в България“, категоричен беше Явор Гечев.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!