За втора поредна година индустриалното производство на фуражни смеси в света надхвърли 1 млрд. тона.
 
 
В края на януари тази година американската компания на хранителни продукти Alltech обяви, че в сектора работят над 30 000 завода в 144 страни, съобщи farmer.pl.
 
Според доклада, глобалното производство в около 31 600 предприятия се е увеличило с 2,7% спрямо с 2016 г. - до 1,07 млрд. тона. През последните пет години производството се е повишило с 124 млн. тона или с 13%.
 
 
 
Световното производство на фуражни смеси за прасета отбелязва през миналата година ръст с 5,5% до около 289 млн. тона. То представлява около 27% от всички комбинирани фуражи. 
 
Индустрията е пуснала и близо 300 млн. тона храни за угояване на бройлери  - с 3% повече в сравнение с предходната година.
 
Също с 3% се е увеличило и производството на фуражни смески за млечните крави, като е достигнало обем от 118 млн. тона или близо една десета от общото производство.
 
Производството на фураж за кокошки носачки обаче се е увеличило само с 0,3%. При смеските за храна на едрия рогат добитък е отчетено намаление с около 1% до близо 75 млн. тона.
 
Китай е най-големият производител на фуражни смеси в света с около 187 млн. тона за реализация на пазара и 6000 завода в сектора. 
 
 
 
Китайската продукция обаче бележи спад от 0,4%. в сравнение с 2016 г., главно заради спада в търсенето на смесени фуражи за млекодайни и месодайни говеда. 
 
Намалението обаче до голяма степен е компенсирано ръста в производството на фуражи за свиневъдството с 11%. 
 
САЩ с 173 млн. тона и Бразилия със 70 млн. тона готова продукция заемат съответно второ и трето място в класацията.
 
През миналата година Русия се изкачи от седмо на четвърто място, като отчете 19% ръст на производството до почти 38 млн. тона. Причината за това е стремежът към по-висока степен на независимост и заместване на вноса на фона на международните санкции. В много райони на Русия това доведе до увеличаване на популацията на животните и увеличаване на производството на месо.
 
 
Производството на комбинирани фуражи в Индия се е увеличило през миналата година с 9% до 34 млн. тона.
 
Като район с ускорен растеж се изявява и Африка с почти 30% увеличение на производството на хранителни смески през последните пет години. През 2017 г. производството на фуражи за едър рогат добитък и домашни птици там се е увеличило с около 10%.