Перспективите пред световното птицевъдство през 2020 г. са по-позитивни в сравнение с обстановката през миналата година, когато пазарите страдаха от прекомерно предлагане на птичи продукти, гласи нов анализ на Rabobank.

Прогноза на месния пазар на ЕС през следващите 10 години

В специален доклад за първото тримесечие на новата година се твърди, че ключовият фактор ще бъде постепенното възстановяване на търговията и търговските потоци предимно за Азия и то към страните, които бяха най-засегнати от Африканската чума по свинете (АЧС) – Китай, Виетнам, Южна Корея и Филипините.

Друг плюс за птицевъдния отрасъл ще бъде поскъпването на основния конкурентен продукт на световните пазари – говеждото месо, и стабилизирането на средните международни цени на фуражите за отглеждане на пернати.

Основният фактор, който ще подейства стимулиращо при потреблението на птиче месо, е ширещата се в Азия Африканска чума по свинете, смятат експертите.

Все пак обаче резултатите от тези изменения са доста противоречиви. От една страна продажбата на птиче месо практически ще запълни дефицита, предизвикан от заболяването, но може да се окаже и предпоставка за пренасищане в този вид търговия, смятат аналитиците от Rabobank.

Заедно с растящия внос, който трябва да запълни дефицита на пазара на месо, в пострадалите страни животновъдите все по-често ще се ориентират също към отглеждането на птици заради посочените причини – поскъпване на говеждото месо на световните пазари и стабилни цени на фуражите.

Очаква се свиневъдите да се преориентират към птицевъдство и да инвестират в преустройството на бизнеса си, за да могат да оцелеят. Това на практика ще доведе да солидно изобилие от птиче месо и респективно ще предизвика пренасищане на местните пазари, а от там и нестабилност на цените.

Ръстът в предлагането на птиче месо на пазара в страните, засегнати от АЧС, фактът, че Русия и Украйна също излизат на световните пазари, както и възобновлението на експорта на птиче месо от САЩ в Китай ще увеличат нестабилността в световните търговски потоци, смятат специалистите.

Най-активен все пак се очаква да бъде пазарът за птиче месо през 2020 г. на две конкретни места на света. Едното е Китай, където се очаква дефицит поне в близките 4-5 години. Другото място е Мексико, където все още се усещат последиците от пика на птичия грип, достигнат в началото на 2019 г.