Световният пазар на птицевъдна продукция през следващите 8 години ще се увеличи от 267 млрд. долара до 347 млрд. (+30%), благодарение на нарастващото търсене на пазарите в Индия и Китай. За това свидетелстват последните изследвания на Coherent Market Insights, информира Euro Meat news.

Извадихме късмет с пилешкото със салмонела

Очаква се, че до 2027 г. световният птицевъден пазар ще има средногодишно темпо на ръст на доходите от 3%.

Бързият ръст на потребителското търсене на животновъдна продукция в страните с развиваща се икономика, такива като Китай и Индия, е обусловен от ръста на производството и потреблението на птиче месо и яйца.

През последното десетилетие на пазарите в Индия, Египет, Китай, Тайланд и Бразилия се е увеличило търсенето на птицевъдна продукция. 

Съгласно данни, публикувани от Министерство на земеделието на САЩ (USDA), през 2017 г. производството на птици в Китай възлиза на 700 хил. тона, а през 2018 г. вече е с 11,7% повече. От август 2018 г., поради ситуацията с АЧС в Китай, продължава да расте интересът към птичето месо. За 2020 г. прогнозата предвижда ръст на производството 15%. 

Както се отбелязва, Азиатско-Тихоокеанският регион винаги е заемал доминиращо положение на световния пазар. Делът му, от гледна точка на доходите, на пазара на птиче месо през 2018 г.възлиза на 27,3%. Ръстът на търсенето се дължи на увеличаването на населението в региона. 

Следва да се подчертае, че през 2018 г. най-сериозен дял от световния пазар на птиче месо – 86,7%, се пада на пилешкото.