Агрометеорологичните условия в началото на септември ще се определят от сухо и топло време, като на много места в полските райони ще бъде горещо.

Овощари определят 2019 г. като катастрофа

Тези условия ще ускорят протичането на последните фази от развитието на късните полски култури, коментира Дукена Жолева, агрометеоролог в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През първата седмица на септември при среднокъсните хибриди царевица ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост, а при късните ще протича млечна и преход към восъчна зрелост.

През повечето дни от първото десетдневие условията ще се задържат подходящи за провеждане на жътвата на слънчогледа и за освобождаване на площите от по-ранните хибриди царевица.

В края на десетдневието се очаква понижение на температурите и промяна в агрометеорологичните условия. 

Валежите след задълбочилото се засушаване в края на лятото ще подобрят състоянието на горните почвени слоеве, което е предпоставка за по-качествено провеждане на предсеитбените обработки и сеитбата на зимната рапица. 

Оптималните агротехнически срокове за сеитбата на рапицата са до края на второто десетдневие на септември.

През второто и третото десетдневие агрометеорологичните условия ще се определят от температури, близки до климатичните норми

До средата на септември късните царевични хибриди ще приключат развитието си, при ориза ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост, при захарното цвекло – техническа зрелост.

През третото десетдневие - по-рано от обичайните срокове, късните винени сортове грозде ще встъпят в технологична зрялост. При памука ще се наблюдава фаза узряване.

Прогнозираните валежи през втората половина от второто и началото на третото десетдневие ще бъдат от важно значение за нормалното поникване на рапицата. В районите с достатъчно влага посевите, засети в агротехнически срок, ще бъдат в края на месеца във фаза поникване. 

Дукена Жолева: "Във фаза поникване сериозни повреди по рапицата нанасят рапичната стъблена бълха (възрастни индивиди) и  рапичната листна оса (лъжегъсеници), което изисква в тази фаза да се проведе обследване за установяване появата и числеността на вредителите." 

При плътност, надвишаваща прага на икономическа вредност (ПИВ) е наложително третиране на посевите. ПИВ за рапичната стъблена бълха е 2 броя бръмбари на кв. метър, а ПИВ за рапичната оса е 2-3 броя лъжегъсеници на кв. метър)

През септември при зеленчуковите култури от късното полско производство не трябва да се подценяват растителните пръскания срещу гъсениците от третото поколение на памуковата нощенка, които нанасят повреди и влошават качеството на зеленчуковата реколта.

През третото десетдневие от месеца във високите полета не се изключва вероятността за образуване на слани, което трябва да се има предвид при прибиране на зеленчуковите култури като домати и пипер, че има опасност от осланяване.