Днес по сметките на кандидатите по Схемата за единно плащане на площ вече са 100 млн. лева – доплащане след отразяване на възраженията по временния слой „Площи, подходящи за подпомагане“ и разрешаване на спорните случаи на площи, заявени от повече от един кандидат, съобщиха от Фонд Земеделие. Пред Фермер.БГ земеделци потвърдиха, че има преводи за застъпените площи.

В най-скоро време предстоят преизчисления и доплащане и по останалите схеми и мерки от  директните плащания.

Както Фермер.БГ писа очаква се до края на месец май ще бъдат изплатени и сумите за застъпени площи по мерки 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони”, 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони“  и 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. За застъпените площи по преразпределителното плащане средствата се очаква средствата да бъдат изплатени до средата на месец юни.

Ще бъде извършено и плащане за част от кандидатите по схемата за национални доплащания за тютюн, необвързана с производството, които не са получили подпомагане до момента.
 
Заедно с вече платените през януари 944 млн. лева, общият размер на изплатените субсидии по СЕПП е 1.05 милиарда лева, с което финансовият пакет е усвоен 100 процента.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!