Малко преди полунощ на 20 юни на фейсбук профила на земеделския министър Десислава Танева се появи важна информация, която фермерите чакат от няколко месеца, а именно какви са прогнозните ставки за различните сектори по кризисната мярка COVID-19.

Субсидии по мярка COVID-19: Вижте ставките за всички сектори

Единствено при зеленчуците на открито Министерството на земеделието излиза с две предложения – 65 лв./дка или 65 лв./1 000 лв. приход по подадена годишна данъчна декларация за 2020 г. Сега думата има браншът, който да избере кой подход да се приложи. Потърсихме за коментар Мариана Милтенова, председател на Националния съюз на градинарите в България (НСГБ), за да видим накъде клонят везните.

„Според мен подпомагането трябва да бъде на доказана продукция, защото винаги за това сме настоявали – да се премахне плащането на хектар, еднакво за всички сектори, и да бъде еднакъв процент от себестойността на продукцията или на база доход от реализираната продукция на реални цени с реални фактури “, обясни Милтенова.

Тя обаче не е убедена, че всички организации в сектора ще могат да се обединят около този вариант, защото „напоследък има някакви политически влияния, които не винаги са в интерес на реалните производители“.

Оказва се обаче, че работна среща за обсъждане на предложената от земеделското министерство ставка за зеленчуците все още не е свиквана. Вероятно такава предстои.

Милтенова: „Ако фактурите са на реалните, продажни цени, като си платиш данъка добавена стойност 20 %  и данъка печалба 10 %, няма да имаш интерес да правиш схеми.“

За първи път за подпомагане чрез доплащане към дохода на зеленчукопроизводителите се заговори на брифинг на 30 април, когато производителят Красимир Кумчев в компанията на ресорния министър представиха идеята. Но е много важен моментът, че за да излязат всички на светло и да не мамят, трябва да се доказва на реални цени.

„Ако тази продукция се фактурира на реална продажна  цена, а не на 2 или 5 стотинки, на тази фактура се плати 20 % данък добавена стойност и накрая производителят плати и данък печалба, така наречените схемаджии няма да имат интерес и няма да им се получи сметката да представят по-големи фактури. Разбира се, при всички случаи следва да има някакво ограничение в количеството реализирана продукция от 1 дка, защото се знае ориентировъчно колко е средният добив от дка за различните култури. Например от 1 декар пипер на открито няма как да се случи да изкараш и да продадеш 10 хиляди килограма пипер. Надявам се, че това да се има предвид“, убедена е Милтенова.