Съобщението на Държавен фонд „Земеделие“, че на 18 юни теренните проверки тръгват от зеленчуците не толкова стресна производителите, колкото ги озадачи заради избора на култури. Сред първите на опашката за инспекция се нареждат корнишоните и полските домати. Дотук добре, ако не ставаше дума за абсолютно различна вегетация при двата вида.

ДФЗ: Теренните проверки започват от обвързаното подпомагане

Зеленчукопроизводители припомнят, че ако корнишоните са с вегетация 45 дни, то доматите са с двойно по-дълъг период на вегетация – 90 дни. И ако сега корнишоните вече са видими растения, то доматите на места тепърва поникват. Ето защо няма как двете култури да се проверяват по едно и също време.  

„Доматите в Северна България се сеят от 15 май до 15 юни. Имам 100 дка домати, които не мога да засея наведнъж по простата причина, че няма кой да ги бере. Една част от доматите даже не е поникнала. Сега могат да дойдат да видят корнишоните, но на доматите какво ще ми проверяват“, пита се Адриан Николов от Тервел.

Заради екстремните метеорологични условия тази година на него за първи път му се налага да презасява домати. Освен това има ранни и късни сортове, което също следва да се вземе предвид. 

„Да проверяваш домати и корнишони по едно и също време е възможно, но между 5 юли и 5 август, когато ще хванеш периода, в който хем се рекултират корнишоните, хем полските домати ще са вече във фаза на цъфтеж и формиране на плодове“, твърди производителят.  

Друго условие откъде и кога да започнат проверките би трябвало да бъде регионът, тъй като на юг по принцип културите тръгват две седмици по-рано.

„Сроковете за вегетация на растенията са различни за Северна и Южна България – не можеш да ги проверяваш по едно и също време. В Южна България може по това време да търсиш полски домати, защото е по-топло. Но пък сега при тях вали много, така че не е ясно какво е положението и там“, казва Николов.

По думите му още нещо буди съмнение. След като още отсега в средите се говори, че има най-висок прираст на площите с дини, защо те не са от първите, които ще се проверяват. 

„Трябва първо да провериш тези култури, които са с голяма семка, със силна кълняема енергия и изникват по-бързо. Можеш сега да проверяваш корнишони и дини, защото и двете имат вече образувани растения. Но на доматите какво ще ми гледаш, то сега тръгва да никне“, недоумява младият фермер. 

Той е убеден, че проверяващите трябва да отидат на терен, когато е започнало рекултирането. „Ако някой тръгне да прави измама, сега може да е посял нещо и то да е поникнало, но после е важно какво бере от това поле, нали“, заключава Николов.