Продължават плащанията по мерките от ОС 2 на Програмата за развитие на селските райони: Агроекологични плащания (АЕП) и Необлагодетелствани райони (НР) за Кампания 2014.
 
Близо 25 милиона лева са преведени на кандидати, заявили за подпомагане следните направления: Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1)”, „Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места (ВПС-4)", „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)”, както и на кандидатите, заявили комбинация само от посочените по-горе направления.
 
Същевременно, бяха изплатени и средствата по мярка 211 и мярка 212 – Необлагодетелствани райони, а именно: по НР 1 – над 59 млн. лева, по НР2 – над 18 млн.  лева.
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!