Областта Странджа-Сакар и граничните райони няма да получат приоритет по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.
 
 
Това стана ясно от отговора на земеделския министър Румен Порожанов на депутатския въпрос „Каква е политиката на МЗХГ относно насърчаване на инвестициите в тези райони?“ 
 
В своето запитване народните представители Виолета Желева и Никола Динков припомниха, че според действащите критерии по ПРСР 2014-2020 г. приоритет имат области от Северозападна България. 
 
„В същото време райони с признати проблеми в инфраструктурата, демографията, заетостта, не са отчетени при ранкинга за кандидатстване по частните мерки. Става въпрос за приетите от правителството програми за райони на Странджа-Сакар и за пограничните райони на страната“, обясниха Виолета Желева и Никола Динков.
 
Предложението им, обаче, не срещна подкрепа от земеделския министър.
 
 
„Програмата за развитие на селските райони не е панацея да оправи абсолютно всичката инфраструктура в държавата“, каза Румен Порожанов по време на парламентарния контрол.
 
Той обясни, че селските и необлагодетелстваните райони, както и зоните по Натура 2000, в голяма степен се припокриват с териториалния обхват на Странджа-Сакар и така на практика получават финансова помощ.
 
„На земеделците помагаме по Гаранционния фонд и други мерки с 800 млн. лв. годишно“, подчерта министърът. Той не се ангажира и с включването на Странджа-Сакар в новите приоритети по ПРСР за периода 2021-2027 г.
 
Определянето на неблагоприятните области, в които земеделските стопани ще получават специална подкрепа след 2020 г., ще стане след анализ, който предстои.