Ясно е, че със стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биологичното разнообразие Европа търси ползи за околната среда и климата. Какъв ще бъде обаче ефектът им върху селскостопанското производство, продължават да се питат стопаните.

Важното - чуйте в AgriПодкаст

Държавите членки отдавна настояват да се направи оценка на въздействието. В тази насока на 20 септември бе представено проучване на Съвместния изследователски център, което хвърля макар и бегла светлина.

Според този доклад се очаква намаляване на износа на зърнени култури и увеличение на вноса на маслодайни култури. По отношение на спада на производството най-сериозен ще бъде ефектът върху животинските продукти. Цените ще компенсират обаче намаленото производство, а ЕС ще остане нетен износител на зърнени продукти и месо, убедени са експертите.

На заседание на Специалния комитет по селско стопанство на 20 септември мнозинството държави членки, включително България, изразиха притеснения относно изложените в проучването стойности на намаление на производството в сектора и засилването на вноса. Те призоваха ЕК да направи пътна карта, по която да се проследяват тези изводи, като се предложат корективни мерки.

Предвижда се все пак да има първоначална оценка на въздействието на предложението за законодателна рамка за устойчиви хранителни системи. Тя се очаква през следващите няколко седмици, след което ще има 4-седмичен период за обратна връзка. 12-седмичната обществена консултация е насрочена за първото тримесечие на 2022 г., а самото предложение – до средата на 2023 г.