От 24 август до 16 септември земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ за 2022 г. 

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

Документи ще се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по място на осъществяване на дейността по проекта.

Определеният бюджет на помощта за 2022 г. е 2,5 млн. лв., който ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване. 

Схемата е разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Млечно животновъдство“ и ще се прилага за четвърта поредна година. 

В бюджета на помощта се включват и поетите ангажименти по сключени договори за държавна помощ по реда на Указанията за прилагане на схема за държавна помощ „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ за 2021 г.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции, като максималният размер на помощта е до 25 хил. лв.

Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в стационарни и мобилни доилни съоръжения, оборудване за съхранение на мляко и съоръжения за изкуствено изхранване на новородени животни с мляко. 

Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.

Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко три години назад, считано от датата на кандидатстване, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието. 

Схемата за държавната помощ, указанията и документите към тях са публикувани ТУК.