Темата около стартъпите и нововъведения за конкурентно селско стопанство ще бъде силно застъпена на изложението SIMA, което тази година ще се проведе в периода от 24 до 28 февруари, традиционно в  изложбен център Paris-Nord Villepinte, в Париж, Франция.
 
 
На форума иновациите ще бъдат представени в две големи зони. В тях ще се помещават 34 стартъп компании, презентиращи иновации от бъдещето.
 
Първата от тези две зони ще бъде разположено в Палата 4. Тя е посветена на бързоразвиващите се стартъп компании: Start-up Villages в партньорство с La Ferme Digitale. Тук фермерите могат да открият сърцето на сектора за прецизно земеделие. Тази зона е истински трамплин за младите бързорастящи компании.
 
Втората зона ще се намира в Палата 6 и ще бъде посветена на нововъведенията- Village de L’innovation. Тя се организира от La Ferme Digitale, сдружение, чиято цел е да насърчава иновациите и цифровите технологии за високопроизводително и устойчиво земеделие.
 
Ето и най-интересното от всички 34 нововъведения: 
 
AgriCommunity е насочена към професионалистите в селскостопанския свят. Тя дава възможност за геолокация и споделяне на наблюденията, направени върху биологичните агресори на културите.
 
AgriSolution е компания, посветена на предоставянето на прости решения за фермерите. Тя е инициатор на Irricam- камера за наблюдение на напояването в селското стопанство. Свързана чрез 3G на апаратурата на земеделския производител, камерата позволява да се наблюдава и проследява прогресията на напояването. По прост и ефективен начин земеделският производител може да използва своя смартфон като интерфейс.
 
Airinov картографира полето с безпрецедентна прецизност благодарение на неговите безпилотни самолети. Подобно на рентгенови или скенерни апарати, безпилотният самолет Airinov вижда това, което човешкото око не може да възприеме и позволява проследяване на растенията в ключови моменти от тяхното развитие.
 
Captain Farmer (Agritel) е инструмент, с който земеделските производители могат да продават в точното време чрез интуитивен и персонализиран подход.
 
ClicParcelle е приложение, което позволява на земеделския стопанин да управлява работата си и своите добиви, своите култури, качеството си и дори партньорите си и техните разходи.
 
ComparateurAgricole.com сравнява най-добрите селскостопански оферти директно от фермите. Обектът предлага на фермерите да продават своите зърнени култури, пшеница, ечемик, царевица, рапица и да купуват техния тор на най-добра цена.
 
EnerBIOflex е независимо дизайнерско бюро, специализирано в областта на енергетиката за селскостопанския свят. Той подпомага фермерите в техните енергийни инициативи (оптимизиране на договорите за доставка на енергия).
 
Farmviz работи върху предвиждането на земеделски добиви за земеделските производители и кооперациите.
 
HKTC Technologies проектира, разработва и продава машини, способни да функционират в пълна автономия, без човешка намеса по време на работната фаза. Опитът на фирмата се основава на управлението на насоките, напредъка на автоматизацията, хидравликата, механиката и събирането на данни. Тя действа самостоятелно или като доставчик на разработки за трети компании.
 
Javelot е първото свързано термометрично решение за съхранение на зърно.
 
Lituus създава иновативни решения, базирани на свързани обекти, за предоставяне на подкрепа за вземане на решения (ADO) за животновъдите. Първият продукт е ново поколение свързана яка за млечни и месни говеда.
 
MiiMOSA е първият сайт за краудфъндинг в услуга на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. (Краудфъндингът е начин за групово финансиране- набавяне на финансови средства, като много хора биват подканени да осигурят малки суми.)
 
MyEasyFarm улеснява използването на прецизно земеделие: внос и създаване на препоръчителни карти, обмен на данни със селскостопанска техника, автоматизация на документацията на интервенциите и анализ на данни.
 
Perfarmer предлага инструмент за подпомагане на земеделските стопани да оптимизират ротацията си, техническите си маршрути, закупуването на суровини, търговията с техните зърнени култури или стратегията им за механизация.
 
Precifield сканира променливостта на почвата, модулира интервенциите на местно ниво и генерира икономии. Иновациите се фокусират върху нови интервенции и култури: напояване, фитосанитарни продукти ... в лозя, ливади и озеленяване.
 
Sencrop предлага цифрови дъждомери и анемометри (ветромери).
 
WeatherMeasures се фокусира върху прецизната метеорология и валоризацията на метеорологични данни с множество източници.