Организации на производителите на плодове и зеленчуци обявиха стачна готовност и подготовка на протест срещу аграрното министерство заради промени в наредби, които пречат на достъпа им до европейски субсидии.
 
 
В отворено писмо до медиите Българска асоциация на организациите на производители на плодове и зеленчуци (БАОППЗ) твърди, че Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) извършва „целенасочени действия за ликвидиране на организациите на производителите на плодове и зеленчуци“.
 
Асоциацията възразява срещу факта, че извън обхвата на подпомагане остават инвестиции за трайни насаждения и изграждане, реконструкция и оборудване на оранжерии.
 
„Как е възможно министърът на земеделието да извади от допустимите разходи за създаването на насаждения и оборудване на оранжерии – основни инвестиции за ръст в производството?“, недоумява изпълнителният директор на Асоциацията Чавдар Маринов.
 
Той припомня, че в националната стратегия министърът е одобрил тези разходи и ги е разписал подробно, а след това те са били потвърдени и от Европейската комисия (ЕК). 
 
 
В резултат от противоречието през периода на прием от 1 юли до 1 септември миналата година три проекта на обща стойност 9 млн. лева не са били подадени, защото са се оказали недопустими в резултат на решението на министъра. 
 
„Същевременно посадачният материал бе поръчан и съответно платен, защото е необходимо мин. една година за неговата заготовка. Кой ще плати сметката?“, пита Чавдар Маринов.
 

Опитите за намиране на изход в преговори с аграрното министерство досега са завършили с неуспех.

 
Асоциацията възразява и срещу Наредба № 9 за прилагане на подмярка 4.1 по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и ДФ „Земеделие“ (ДФЗ), които не разграничават бенефициентите по мерки от ПРСР на членове на Организации на производители/Групи производители от обикновени съдружници в Търговски дружества. Вместо това те се разглеждат в обща правна рамка, като дружество с ограничена отговорност, въпреки че първите са признати със заповед на министър Румен Порожанов и явно имат различен статут.
 
„В резултат на това обстоятелство всички членове на Организации на производители/Групи производители, подали заявления за подпомагане по мярка 4.1 от ПРСР се лимитират до общия размер на финансовата помощ - левовата равностойност на 1 млн. евро“, пояснява Чавдар Маринов.
 
Той изтъква, че бъдещето на уязвимите сектори – „Плодове и зеленчуци“ и „Животновъдство“, при производството, маркетинга и реализацията на продукцията е единствено и изцяло в ръцете на Организациите на производители. 
 
„В Европа, да си член на подобна структура е престиж, пример за подражание и най-важното е, че това е доказателство за доброто име на производителя и ясна гаранция за реализацията на произведените от него продукти“, отбелязват от Асоциацията.
 
Отвореното писмо предупреждава, че ако не се вземат адекватни мерки по поставените проблеми, ще има трайни и необратими последици върху производството на плодове и зеленчуци, като това ще рефлектира и върху конкурентоспособността на българските земеделски производители на международните пазари.