Две от информационните системи в системата на земеделското министерство в момента не работят със земеделски стопани, макар че регистрационните срокове за тях текат, а санкциите за пропускането им са тежки.
 
 
Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите НАТ-2010, описа пред Фермер.БГ затрудненията, които произтичат от това за фермерите.
 
На заседание на Консултативния съвет по тютюна днес в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) сдружението настоява поне да се удължи с един месец срокът за регистрация на тютюнопроизводителите.
 
- Г-н Филев, обяснете какъв е проблемът с административното обслужване на производителите на тютюн този месец.
- В много голям брой общински служби по земеделие на територията на страната, отивайки да се впишат по надлежния ред в регистъра, на тютюнопроизводителите им се отказва, защото не работи системата за вписване за 2019 г.
 
Съгласно Закона за тютюна и тютюневите изделия и последните промени от 2016 г. чрез наредба към закона бяха въведени два регистъра. Единият е на тютюнопроизводители и един на субекти, на които министерството издава разрешение за изкупуване на тютюнева суровина. Този регистър се стопанисва от МЗХГ.
 
 
Като структура на министерството общинските служби по земеделие трябва да стартират процедура по актуализация на регистъра от 1 март всяка година. Регистърът се актуализира всяка година, защото представяме набор от документи. Когато тютюнопроизводител отиде в съответната общинска служба по земеделие по местоживеене, на него му се отказва, защото системата не работи. Това е проблемът.
 
- Какъв е срокът за регистрация?
- Съгласно Закона за тютюна и тютюневите изделия срокът е едномесечен - от 1 март до 31 март. И съгласно същия закон министърът на земеделието има възможност два пъти с по един месец да удължи този срок. Направихме го през 2016 г. с по един месец два пъти – тогава с министър Десислава Танева.
 
През 2017 г. го направихме два пъти със служебния министър Христо Бозуков. Миналата година го направихме веднъж със сегашния министър Румен Порожанов и сега настояваме за поредна година – за 2019 г., пак с един месец да бъде удължен срокът, а именно до 30 април. За да се даде възможност на тютюнопроизводителите по надлежния ред да се регистрират. Нищо повече.
 
- Имате ли представа на какво се дължат тези затруднения? Дали е технически проблем, дали е организационен, дали е хакерска атака, или е нещо друго?
- Отговорът е: системата не работи. В някои общински служби по земеделие съветват тютюнопроизводителите да минат на по-късна дата да направят опит да се регистрират, в други общински служби им вземат документите, слагат ги под рафта и когато сработи системата, обещанието е, че ще бъдат входирани документите. Това не е добра практика.
 
 
- Ако не си вписан в регистъра, какви са последиците?
- Голямото напрежение и големият ни аргумент да бъде удължен срокът, е, че който не се е вписал в регистъра, а отглежда тютюн, производителите стават застрашени от санкции земеделски производители.
 
- Какви са санкциите?
- Глобите са от 50 до 500 лв. за този, който отглежда тютюн, а не се е вписал в регистъра или имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лв. Решението за санкцията се взима в зависимост от размера на нарушението.
 
- В писмото си до министъра отбелязвате, че този проблем е само в някои общински служби.
- Проблема го има във всички общински служби. Разликата е, че в някои казват: елате по-късно, например след една седмица. Докато в други казват: оставете тук документите, когато системата заработи, ние ще ги входираме. Това е масово! Досега няма нито един регистриран тютюнопроизводител.
 
Проблемът е сериозен. Ние затова поставяме въпроса да бъде удължен срокът. Искаме да спазваме закона. Но искаме да се възползваме сега, след като законът ни оставя вратичка да бъде удължен срокът, да го направим за поредна година, за да се даде възможност на по-голям брой тютюнопроизводители да влязат в регистъра с презумпцията да работят законно, на светло, в бялото.
 
 
Ние много сме работили по тези промени в Закона за тютюна, за да има ред, дисциплина, да знаем кой отглежда тютюн, на какви площи го разсажда, какви количества произвежда, на кого го предава, кой го преработва и в крайна сметка къде отива нашата специфична суровина, която служи за производството на акцизни изделия.
 
От контрола има интерес най-вече държавата. От данъци и акцизи върху тютюневите изделия за 2018 г. в хазната влязоха над 2,5 млрд. лева. Това е с 200 млн. лв. повече от 2017 г. Затова е толкова контролиран нашият сектор. Затова трябва да бъде уреден. Затова той трябва да работи по закон. И затова нашият сектор е един от малкото в земеделието, за който има закон. 
 
- А предишните години защо се наложи удължаването на срока за регистрация?
- Конкретно: за 2016 г. тези промени влязоха в сила в средата на календарната година и тютюнопроизводителите не бяха информирани, че се създава такъв режим на регистрация. Ние, НАТ-2010, като браншова организация трябваше тепърва да проведем много информационни семинари, да информираме тютюнопроизводителите какво се случва в сектора, какви регулации се въвеждат. През 2017 г. все още голяма част от тях не знаеха, че съществува такъв режим на регистрация. За 2018 г. имаше проблем със системата ИСАК. 
 
Знаете, че тютюнът не се отглежда на жълтите павета в София. Той се отглежда в земеделските региони на страната, бих казал в специфичните земеделски региони на страната. Това са Източните Родопи, Благоевградският – Пиринският регион, и в Североизточна България цялото Лудогорие – областите Шумен, Разград, Силистра, Добрич и Русе.
 
Тези хора, като отидат веднъж в града, от селото в града, посещавайки общинската служба по земеделие с целта – освен да се очертаят, да подадат заявление за участие по СЕПП, по европейски схеми за финансиране, те съчетават това и с вписването в регистъра на тютюнопроизводителите.
 
 
Веднъж като им бъде отказано поради срив в системата, проблеми с ИСАК, и като се върнат на село, те изобщо не правят втори опит да отидат в срок и да се регистрират. Затова ние се принуждаваме да искаме удължаване на срока и да им дадем възможност при следващото посещение в града да се регистрират.
 
- Министър Порожанов каза, че Кампания 2019 за директните плащания е започнала и всеки може да подаде заявление. Във форума на Фермер.БГ обаче получаваме информация, че това не е възможно, общинските служби не приемат заявленията. Не сме виждали и заповедта за старта на кампанията. При вас каква е ситуацията, какви са наблюденията ви за старта?
- Точно така - аз съм живият пример. Преди два дни посетих общинската служба по земеделие в град Тутракан, област Силистра. Все още не беше стартирала нито Кампанията 2019 г. за подаване на заявления за директните плащания, да не говорим за регистъра за тютюнопроизводителите. Служителите там ме познават и мене питаха кога ще стартира регистърът на тютюнопроизводителите, системата кога ще сработи.
 
Затова с решение на Управителния съвет на НАТ-2010 решихме да включим този казус като точка в дневния ред на Консултативния съвет по тютюна днес. Отговорно заявявам, че не работи системата за вписване в регистъра и не работи системата за Кампания 2019 за директните плащания. Това е от опита, от практиката, с която съм се сблъскал аз. Правя това за поне 10 000 семейства на тютюнопроизводители в България, които срещат проблем с вписването си в регистъра.
 
- А за директните плащания кандидатите са няколко пъти по толкова.
- Да, за 2018 г. над 100 000 са бенефициентите, които са участвали в кампанията по директните плащания. Това са всички сектори – от зърнени, през билкопроизводство, зеленчукопроизводство, овощарство, животновъдство, тютюнопроизводство, пчели и т.н.