Безумие е пчелин да бъде животновъден обект, но колегите от министерството не искат да го разберат, защото така им е по-лесно. Това заяви Сребрин Илиев, председател на Националния браншови пчеларски съюз, по време на пресконференция на няколко пчеларски организации, на която бяха отправени искания за спешни политически действия.

Защо агростатистиката отчита една смъртност, а пчеларите друга?

Според Илиев в корена на всички проблеми е, че цялата нормативна уредба, която се отнася към пчеларството, е в пълен хаос. 

Що за животно е пчелата?

Организациите изразиха възмущение, че пчелата, която е насекомо, опрашител, е вкарана набързо в определението за животно, а пчелинът - за животновъден обект. Илиев заяви, че има редица точки, по които пчелинът не може да спази законовите разпоредби за животновъден обект.

„Вижте чл. 139: Животните не могат да напускат животновъдния обект без придружител. Друго - трябвало животновъдният обект да има специален източник на водоснабдяване, даде пример браншовият представител.

Мечтата на всички е да има специален Закон за пчеларството, в който тези специфики на дейността да бъдат разписани, добави Илиев, като разкритикува сегашния Закон за пчеларството. По думите му той е преписан от този през 80-те години на 20-и век. 

„В него пише: "При нарушение на пчеларя се конфискува неговия пчелин в полза на държавата". Това е точка в закона, но действаща при едни други обществени отношения някога“, поясни Илиев и попита:

Как сега ще конфискуваш земята на човек, като пчелинът е мястото, на което са разположени пчелните кошери?

Ефективността на платформата за оповестяване на пчеларите по Наредба 13 също беше разкритикувана от присъстващите браншови представители. Отново Илиев наблегна на факта, че контролът на пръсканията всъщност е разписан в Закона за защита на растенията и според него пръскащият е длъжен да уведомява навременно. 

Тук обаче се включи Любима Донкова – началник отдел „Контрол на растителна защита“ в БАБХ, която припомни, че наредбата беше изменена по настояване на пчеларите.

„Една от целите е да се включат текстове, които имат само отношение към пчелите. Целта е уведомяванията да се извършват по-бързо. При анализ на резултатите през 2019 г. са подадени 102 сигнала за отравяния, а през 2020 г. техният брой е 50, като някои сигнали са оттеглени и финално са заведени 39 броя. При проверка се оказа, че основната причина е липсата на уведомяване или ненавременното уведомяване. Това е и мотивацията за системата за уведомяване, контрира експертът от агенцията и отново припомни, че от 1-ви март пчеларите ще се уведомяват само чрез електронната система.