„Българското пчеларство пред катастрофа заради липсата на адекватна държавна политика за сектора. Готовност за национален протест“, беше темата на пресконференция, организирана от няколко пчеларски организации.

Сигнали за зимна смъртност на пчели и в Добричко

Основни проблеми, които бяха изтъкнати от браншовите представители са: липсата на адекватна политика за изследване на високата смъртност на пчелите и за нейното преодоляване, както и мерки за оказване на помощ на пчеларите да компенсират тази смъртност; промените в Закона за пчеларството и въвеждането на изискването пчелините да са регистрирани като животновъден обект; липсата на влезли в сила нормативни актове по Закона за защита на растенията, имащи отношение към пчеларството и контрола на пръсканията с препарати за растителна защита (ПРЗ).

Мерките, които предлагат от „Националния браншови пчеларски съюз“ и сдружение  "Български свободни пчелари" за спасяване на сектор "Пчеларство" бяха представени, а също така беше поставено искане Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) да предприеме неотложни действия за съобразяване с тези предложения.

Ако не бъдат предприети навременни действия за спасяване на сектора, двете организации ще призоват пчеларите и всички, които са свързани със сектора на национален протест“, заявиха организаторите.

На 22 февруари в 14:00 ч., пред сградата на МЗХГ, двете организации ще връчат официално исканията си до земеделския министър. Сребрин Илиев - председател на Националния браншови пчеларски съюз, повдигна въпроса с липсата на представително преброяване на зазимените кошери. 

„Дълги години отговорният орган отказва да приложи този механизъм“ заяви той и подчерта, че ако това се приложи, то при преброяванията през март на пчелите ще се видят ясно загубите и ще могат да се предвиждат мерки за компенсиране. Според него първо пчеларите с регистрирана смъртност в пчелините, и то не по тяхна вина, трябва да бъдат компенсирани по Националната пчеларска програма. 

Съгласно преходния регламент на Европейския съюз, ние имаме възможност до 15 март да променим Националната пчеларска програма и да приложим нови мерки по нея, подчерта Илиев.

„Ако има някъде проблем с пчелите, това означава, че има проблем при хората“, заяви  Ясен Янев - председател на "Български свободни пчелари" и посочи, че най-големият проблем, който е заплаха не само за пчеларството, а за биоразнообразите като цяло, е Синдромът на празния кошер.

По думите му високата смъртност е вследствие от натрупването на химично натравяне. „В момента най-голямо такова натравяне е в Кюстендилско. В Тервелско от над 100 човека 10 имат все още живи семейства“, даде пример Янев. 

Отново се повдигна и въпросът с времето за пръскания с препарати за растителна защита. „Искаме да има такива само в тъмната част на денонощието“,настоя Янев и заяви, че не приема отговорът на директора на „Българската агенция по безопасност на храните“ Паскал Желязков, че това не е прието в Наредба 13, защото “има липса на консенсус между представителите на пчеларския и земеделския сектор“.

Григор Атанасов - председател на пчеларско дружество "Пчела" пък коментира, че в Софийско има добре развито пчеларство, включително градско такова, но смъртността при пчелните семейства се е завишила многократно през последните години. Не се проследяват от Общината пръсканията за кърлежи и комари, които също се осъществяват в светлата част на денонощието. "Освен опасни за пчелите, те са опасни и за хората", каза още браншовикът.

Опрашването на екосистемата се оценява на 152 млрд евро от Европейската комисия. Това допринасят пчелите в Европейския съюз. Вие преценете, ако изчезнат, какво ще стане, това е 9% от всички средства отделяни за земеделие", реторично попита екологът и биопроизводител Йордан Иванов. Той подчетра и че у нас не е уреден Законът за отпадъците в селското стопанство.

На пресконференцията присъства Сийка Пеева, експерт в Дирекция „Животновъдство“ в аграрното министерство. Тя заяви, че според данните в Аграрния доклад през 2013 г.  броят на пчелните семейства е 541 564, а през 2019 г. те вече са над 850 000. Пеева подчерта и че от отдел "Агростатистика" се събират и предоставят данни за броя зазимени пчелни семейства. „Тази информация я предоставят самите пчелари, затова е важно смъртността да бъде обявявана от стопаните“, поясни експертът.