Земеделското производство често е представяно само като източник на парникови газове, пренебрегвайки възможността за улавяне на въглерод във ферма, която е възприела биологични практики, пише MDPI, позовавайки се на специализираното издание Agriculture 2022.

Въглеродно земеделие - какво знаем до момента?

Изследователи от Института за растителна защита към Националния изследователски институт на Полша предлагат биологичното земеделие да бъде възприето като важен и  реален инструмент за управление на климата. Те прилагат няколко фактологични данни в негова полза.

Повишаването на осведомеността относно климатичните промени провокира провеждането на много изследвания за сравнение на парниковите газове в различните системи в земеделското производството в Европа, където биоземеделието се смята за екологично чиста система и съответства на концепцията за устойчиво развитие на селското стопанство.

Няколко изследвания показаха, че биоземеделието може да понижи въглеродния отпечатък в сравнение с интензивния агропромишлен комплекс.

В традиционната система на производство използването на голямо количество агрохимикали и селскостопански машини позволява да се постигнат високи добиви. Биологичното земеделие, от своя страна, се характеризира с по-ниско влагане на селскостопански ресурси, така че въздействието на органичното земеделие на единица площ земя по принцип е по-ниско.

Изследователи например сравниха въздействието върху околната среда на биологичните и традиционните системи на отглеждане на марули на открито в Северна Гърция. Резултатите показват, че парниковите газове при биоземеделие са по-малко, отколкото при конвенционалната система. Като основни източници на емисиите са посочени напояването и торенето.

В аналогични условия в Централна Европа, но при производство на картофи, е установено, че емисиите при биоземеделие са с 18% малко, отколкото при традиционно отглеждане.

При оценка на въздействието върху околната среда на лук в Белгия учените регистрират три пъти по-малко емисии при биоземеделие, сравнено с конвенционалното.

Друг пример идва от Испания, където са отглеждани различни билки. Резултатите отново показват, че биологичното земеделие е свързано с понижаване на въглеродните емисии.

Земеделските стопанства имат доста голям ефект върху емисиите на парникови газове. Например може да се използват растителните остатъци на полетата.

Остатъците от реколтата допринасят за натрупването на органичен въглерод, намалявайки потреблението на гориво и емисиите на парникови газове от изгаряне на гориво, водна и ветрова ерозия. Те също така допринасят за увеличаване на водния капацитет на почвите и опазване на биоразнообразието в подповърхностните слоеве.

Консервационната обработка на почвата в комбинация с мулч от растителни остатъци или покривни култури е известна практика, насочена към подобряване на устойчивостта на суша.

Въпреки че всички видове покривни култури осигуряват много предимства, някои смеси (като треви и бобови растения) са по-добри за съхранение на органичен въглерод в почвата.

От едногодишните пазарни култури царевицата за зърно оставя много растителни остатъци, които имат благоприятен ефект върху съдържанието на органични вещества.

Времето за натрупване на органично вещество се оценява на 10-30 години последователни земеделски практики, след което съдържанието на органично вещество се стабилизира и не се увеличава повече.

Преходът от отглеждане на зърнени култури в монокултура към отглеждането им в ротация с дял от треви върху обработваема земя води до увеличение на органичния въглерод със скорост от 1% годишно при средни европейски условия.

Друга популярна практика е сеенето на бобови култури между съседни основни култури.

Учените подчертават и вредата за здравето на почвата, която дълбоката оран причинява.

Накрая те препоръчват лесовъдство за смекчаване на последствията от климатичните промени. Тази система се изразява в интеграция на дървесни растения с полски култури или селскостопански животни, което позволява да се развива печеливш агробизнес по устойчив и екологичен начин.

Защитните пояси също са полезни. Те увеличават натрупването на въглерод в почвата.ВИЖТЕ ОЩЕ:

Въглеродно земеделие - какво значи това за фермерите?

Заговори се за рециклиране на емисии от едър рогат добитък

Агроиновации: Бобовите растения са прекрасен фураж, но и естествен азотен тор