Пътища за преход към устойчиви системи, базирани на бобови растения в Европа е темата на проекта TRUE, който включва множество партньорски организации и се изпълнява по „Хоризонт 2020“. Проектът, който подкрепя диверсификацията на европейските агро-хранителни системи и това започва с насърчаване на отглеждането и консумацията на местно отглеждани бобови растения, ви представяме в 226 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Вижте индикативния график за Кампания 2021

Хранителните системи имат значителен въглероден отпечатък, което представлява една трета от емисиите на парникови газове в световен мащаб, това е и причината секторът да стане спешно по-устойчив и това може да се постигне с малките бобови растения, които биха могли да имат голям принос.

„По-голямата част от емисиите на селското стопанство идват от животновъдството и използването на синтетични торове на азотна основа“, казва Пиетро Иненета, агроеколог от института „Джеймс Хътън“. "Бобовите растения, от друга страна, са устойчив източник на хранене - както за храна на животните, така и за фураж, който може да се използва и като естествен азотен тор". 

За съжаление, въпреки че има голямо търсене на бобови растения в Европа, по-голямата част се внасят, главно като соя и за храна за животни. „За да защити своята хранителна сигурност и благосъстоянието на околната среда и да насърчи преминаването към по-здравословно хранене, Европа трябва да разнообрази своите агро-хранителни системи, като насърчава локално отглежданите бобови растения“, посочва още той.

Постигането на това изисква засилено сътрудничество между многото участници в селскостопанския хранителен сектор-сътрудничество, което се ръководи частично от финансирания от ЕС проект TRUE. В основата на проекта е желанието да се превърнат в реалност по-устойчиви, домашно отглеждани системи от бобови култури, базирани на бобови растения. „Ноу-хау, желание и търсене на такива системи съществуват“, отбелязва Пиетро Иненета, координатор на проекта. „TRUE помага за свързването и овластяването на съответните заинтересовани страни и чрез иновации и сътрудничество да идентифицира и реализира най-добрите пътища към създаването на тези устойчиви системи“.

Въпреки че все още се работи, проектът постигна значителен напредък. Той идентифицира ключовите бариери и възможности и разработи полезни инструменти за всички участници във веригата на доставки. Те включват инструменти за анализ на жизнения цикъл и система за подпомагане на вземането на решения, наречена „Pathfinder“, която представлява първият инструмент за оценка на устойчивостта в цялата верига на доставки за бизнеса.

TRUE лансира няколко иновативни продукта, като напълно комерсиализирания Nàdar Gin, който използва грах за приготвяне на „положителен за климата“ джин и високопротеинови копродукти. Проектът също така създаде своя собствена търговска марка, CoolBeans®, и е автор на няколко научни статии, политически резюмета и доклади. Той дори е публикувал свои собствени книги с рецепти за бобови растения!
Проектът играе важна роля при създаването на няколко инициативи в целия континент. Една от тях е иновационната мрежа на бобовите култури (LIN). Създадена в сътрудничество с финансирания от ЕС проект LEGVALUE, мрежата LIN има за цел да свърже бизнеса, фокусиран върху бобовите култури, и НПО, за да подкрепи устойчивото търговско развитие в Европа. Проектът TRUE също играе роля в клъстера за диверсификация на културите, който обединява партньорски организации от Европа, за да увеличи въздействието на изследванията за диверсификация на културите и да насърчи приемането на иновативни мерки за диверсификация.

„Тези две инициативи гарантират, че работата, която започнахме по време на проекта TRUE, ще има продължително и трайно въздействие“, отбелязва координаторът. „Надявам се, че тези инициативи увеличават инерцията, инициирана от TRUE, и продължават да стимулират иновациите, които ще дойдат, за да определят устойчивото земеделие.“ В момента проектът популяризира своите инструменти, методи и стратегии, които биха могли да се пренесат в нови проекти, фокусирани върху бобовите култури.

226 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Европейската комисия и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!