Според Емил Дърев, зам. шеф на Държавен Фонд Земеделие МЗХ е изплатило 177 млн. лв. на фермерите по проекти от Програмата за развитие на селските райони.  Това заяви Дърев в предаването "Тази сутрин" на bTV, но избегна да уточни, че въпросните 177 млн. лв. са започнали да се изплащат единствено по мярката "Млад фермер", и то от преди 5 дни, докато по мярка 121 - "Модернизация на земеделските стопанства" , както и по всички останали мерки от ПРСР 2007-2013 няма изплатен нито един лев. Според Дърев, по мярката "Млад фермер" има одобрени 644 проекта, а подписаните договори по тях са 426.

 

Емил Дърев Допълни също, че по мярката "Млад фермер" има средства за финансиране на около 4100 проекта, а към момента са подадени повече проекти, отколкото администрацията има капацитет да обработи. Според него първите плащания по "Млад фермер" са започнали на 5-и Декември 2008. По данни на Асоциацията на българските села, тогава наистина са били  изплатени средства, но само за 100 проекта.

 

Според вицепремиера Меглена Плугичева, администрацията в МЗХ наистина няма капацитет да обработва всички подадени проекти. Тя заяви, че ще изисква декларации за конфликт на интереси и неучастие на служители от администрацията в подготовката на проекти по ПРСР 2007-2013 , но не и от страна на бенефициентите ако се окажат в ситуация, в която съучастват в подобен конфликт на интереси.