След като ветеринарните лекари заплашиха, че ще протестират, Държавен фонд земеделие (ДФЗ) ще им предостави 8 544 682,19 лв. по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмата за надзор и ликвидиране на болести по животните“. Бюджетът бе гласуван от управителния съвет на ДФЗ. Средствата са за заплащане на извършената дейност от регистрираните частнопрактикуващи ветеринарни лекари през периода 1 януари-30 юни 2018 г.
 
 
Парите са  според постъпило предложение в МЗХГ от изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев на 1 август.
 
Средствата се разпределят по следните направления:
 
-    за имунопрофилактични мероприятия – 1 959 204 лв.
-    за клинични изследвания – 4 493 595 лв.
-    за вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания – 1 699 403 лв.
-    за отразяване на данни по идентификация на еднокопитни животни- 477 лв.
-    за отразяване на данни по идентификация във ВетИС – 364 187 лв.
-    за закупуване на диагностикум „Туберкулин“ от регистрираните ветеринарни лекари – 27 816,19 лв.
 
 

© 2018 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!