Нужна е икономическа устойчивост на земеделския сектор. Това каза държавният секретар по земеделие на САЩ Сони Пердю, по време на Европейския форум на храните (ЕФХ) в Европейския парламент (ЕП).

Хърватия: Не може да си позволим забавяне на програмите в ОСП след 2020 г.

„Само така младите фермери ще проявят желание да останат в сектора и да го развиват като устойчив бизнес модел“, отбеляза още Пердю.

Темата за младите застъпи и евродепутата Асим Адемов. Той обърна внимание на ролята на семейните ферми и привличането на повече млади хора в сектора: 

„Вярвам, че именно семейният модел на земеделие, базиран на плавен преход между поколенията и по-широко навлизане на млади хора в сектора, ще ни помогне да се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени. За съжаление, обаче, в ЕС наблюдаваме отлив на интерес от тази благородна професия и селските райони се обезлюдяват с бързи темпове. Младите предпочитат да живеят в града, където стандарта на живот е по-висок и получават по-високи заплати“.

Сони Пердю сподели с членовете на европейския форум своята „рецепта“ за устойчиво земеделие, основано на 3 стълба: екологична, социална и икономическа устойчивост.

Той насърчи евродепутатите да провеждат политики, които се основават на научни доказателства. 

„Единствено по този начин можем да гарантираме труда на нашите фермери и да преодолеем популистките заплахи и всяването на страх в потребителите относно качеството на храните“, сподели Пердю.

 

Доклад: Слабо използване на инструментите на ОСП и свръхкомпенсиране

В резултат на проведената дискусия, участниците в срещата се обединиха около мнението, че Европа и САЩ споделят много общи каузи, във връзка с бъдещето на земеделието и очакванията на потребители. 

Те насърчиха по-активно сътрудничество за реализиране на амбициозната „Зелена сделка“ и стратегията „От фермата до трапезата“. Членовете на форума и американските им колеги се съгласиха, че сътрудничеството трябва да продължи в посока общи действия за гарантиране на продоволствена сигурност и за намаление в глобален мащаб на разхищението на храни.