Няма генерални промени в ранкинга или нов ранкинг за проектите по мярка 6,1 Стартова помощ за млади земеделски стопани по Програмата за развитие на селските райони. Това коментира пред Фермер.БГ ресорният зам.-министър на земеделието Васил Грудев по повод информации в общественото пространство за нов ранкинг по мярката.
 
По  подмярка 6,1 до момента са сключени 380 договора. Проекти, които попадат в 100 % наличен бюджет са тези с над 32,78 точки. ДФЗ разглежда проекти, които са с над 29,27 т., които са 120 % от наличния по приема бюджет от 35 млн. евро, уточни още Грудев.
 
„Това, което се прави от колегите във Фонд земеделие, е извършване на проверки и там, където са открити несъответствия със заявените от кандидатите точки, се прави намаляване на точките, което е един абсолютно нормален и резонен процес. При тези случаи най-нармално е точките да бъдат съответно намалени, коментира Грудев.
 
Очаква се до 2 седмици да бъдат подписани договорите до бюджета от 35 млн. евро. 


София БЕЛЧЕВА


Темата можете да следите и коментирате във форума на Фермер.БГ:

Ранкинг по мярка 6.1./2015