Директорът на областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ във Велико Търново на два пъти беше уволнен за една година.

Ще има ли компенсации заради увеличените осигурителни вноски? 

След първото уволнение Върховният административен съд възстанови Тодор Тодоров на работа, като се произнесе, че заповедта за освобождаването му е незаконна. По същия член от Закона за държавния служител Тодоров отново е уволнен като този път заема поста 40 минути, информира БНР. 
Тодоров твърди, че докато първото му уволнение на 28 февруари е било политическо, защото не осигурил поисканите от него гласове за определена политическа партия, сегашното - от 16 ноември е заради подадени сигнали за схеми за измами, по които организирана престъпна група, с участието на служители от фонда, източва държавно и европейско финансиране. 

Тодор Тодоров е начело на Фонд „Земеделие“ в област Велико Търново от 2014 г. до 28 февруари тази година, когато е уволнен за първи път. 
След решение на Върховния административен съд е възстановен на поста директор на областната дирекция на фонда. Подал заявление до изпълнителния директор на фонд „Земеделие“ Георги Тахов, че желае да се върне на работа от 9 ноември. 
На 16 ноември Тодоров е извикан в централата на фонда в София, за да си подпише заповедта за назначаване и последвало новото уволнение.  

„Подписах декларациите, подписах си и клетвения лист, след което веднага ми беше представена втората заповед, с която отново ми се прекратяват служебните правоотношение, пак на същото основание, същия член от закона за държавния служител, същата точка и същата алинея – за невъзможност за изпълнение на служебните задължения, нещо което вече българският съд обяви, че е неприложимо към моята работа“.  

За разлика от първото уволнение през пролетта, когато в заповедта няма мотиви, сега такива са посочени, твърди Тодоров и поясни, че става въпрос единствено за непредставен документ за дигиталните му компетентности, при положение, че в дипломата му е посочено, че е изучавал информатика.  

В рамките на 40 минути, преди да си получи втората заповед за уволнение, Тодор Тодоров твърди, че е внесъл в деловодството на ДФ „Земеделие“ докладна до изпълнителния директор, в която описва две схеми, по които има съмнения за източване на фонда чрез организирана престъпна група от животновъди и земеделски производители от региона, с участието на две служителки от Областната дирекция във Велико Търново: 

„В едната точка от докладната ми записка съм посочил и имена на служители на фонда, които, евентуално, са приемали неавтентични документи. Става въпрос за заявления за подпомагане, които не са подписани от титуляря, т.е. от земеделския производител, който живее извън България. Това са документи, въз основа на които става проверката и оторизацията на плащанията към тези земеделски производители“.  

Тодоров не пожела да назове кой е земеделският производител и кои са служителките, които са приемали документите му, но уточни, че става въпрос за плащания по схемата de minimis за изхранване на животни и щетата за 2020 година е 70 000  лева.  

Второто нарушение, което посочва, е за брата на първия животновъд, който е нарушавал изискванията за броя на животните, отглеждани във фермата и за облагодетелстване с над 700 декара пасища в различни землища на дадена община: 

„Служител в една контролна агенция, държавна. Законът му позволява да бъде регистриран земеделски производител. Този човек е животновъд. Ходеше на проверки в определени общини и след това той и близките до него получаваха пасища от  общинския поземлен фонд. Имам съмнения, че този държавен служител може да търгува със самото си служебно положение“, казва Тодоров, цитиран от националното радио. 

Тодоров не посочи размера на щетите, нанесени на държавата от визираната от него организирана престъпна група. Твърди, че нарушенията са за 2018 и 2020 година. По това време той е бил директор на областната структура на фонд „Земеделие“ във Велико Търново. На въпрос на БНР защо сега изнася данните и не е предотвратил нарушенията, Тодор Тодоров отговори: 

„Докато съм бил директор, никога не съм си представял, че някой от служителите могат да правят такива неща. На мен ми беше казано след това, след като бях уволнен, не само тези случаи. При мен дойдоха много земеделски производители след като бях уволнен и ми казват: „Нямаш си на идея какво се случва в момента“.  

Тодор Тодоров посочи, че е внесъл сигнал и до МВР за схемите за източване на субсидии, а ще внесе и жалбата за второто си уволнение и обмисля дали да сезира прокуратурата за документно престъпление от страна на изпълнителния директор на фонда Георги Тахов за това, че една седмица е забавил възстановяването му на работа преди да го уволни отново.