Сеитбата на повечето пролетни култури се движи със силно ускорени темпове спрямо миналата година, показват данни на аграрното министерство, получени от областните служби по земеделие. 
 
 
Засетите до момента площи с пролетници са в пъти повече в сравнение с втората десетдневка на март на миналата година.
Нивите, засети със слънчоглед, вече са 704 930 декара при едва 3 660 декара по същото време на миналата година.
 
С царевица за зърно вече са заети 40 058 декара срещу 5 000 декара към 22 март 2017 г. Пролетен ечемик е засят върху 18 161 декара при 2 950 декара година по-рано.
 
Силен е стартът и при картофите. С тях вече са засети 14 293 декара, докато по същото време на миналата година те са били 1 390 декара. Два и половина пъти по-големи са площите с фуражен грах, като вече са засети 75 431 декара.
 
 
Инспекциите на есенниците засега дават основания за предпазлив оптимизъм. След края на зимата площите за реколтиране с пшеница се запазват на почти същото равнище, както миналогодишните. Промяната не е значителна - налице е спад с 0,3% на годишна база - от 11 238 613 декара на 11 205 861 декара по отчети към 21 март.
 
При ечемика спадът е с почти 3% - от 1 136 650 декара за реколтиране на 1 105 531 декара тази година.
 
Неблагоприятните климатични условия засега са довели до намаляване на площите за реколтиране при рапицата с 8,4% в национален мащаб - от 1 818 323 декара на 1 237 290 декара.
 
Най-чувствителен е спадът при тритикалето. За тази култура се наблюдава намаление на площите с близо 21% - от 170 444 декара на 135 332 декара.
 
В същото време експертите отчитат, че е налице чувствително увеличение на площите с пшеница, ечемик и рапица, които са подхранени с азотни минерални торове, както и на тези, които са третирани с хербициди.