По-слабата зърнена реколта у нас и в Европа това лято даде силен тласък на цените на пшеницата по цялата верига от полето до крайните клиенти.
 
 
Изкупната цена на хлебната пшеница през втората седмица на август е 328 лв./тон - с близо 21% над равнището от 272 лв./тон по същото време на миналата година и при ръст от 5,5% спрямо отчетените в началото на август тази година - 311 лв./тон. Това стана ясно от оперативните данни, публикувани от Министерството на земеделието, храните и горите.
 
Силно е поскъпването и при фуражната пшеница. В средата на август миналата година нейната изкупна цена е била 255 лв./тон, докато сега вече е с близо 16% по-висока - 295 лв./тон, като само за седмица увеличението е било със 7%.
 
Данните на министерството показват, че вече е прибрана реколтата от 97% от площите с пшеница - от 11,034 млн. декара при общо 11,408 млн. декара. Добитата продукция е 5 283 655 тона или със 7,5% по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Средният добив е спаднал с 9% до 479 кг/декар.
 
    Средни изкупни цени на основни зърнени и маслодайни култури - лв./тон без ДДС
Източник: МЗХГ
 
„От началото на пазарната 2018/2019 г. износът на пшеница през Пристанище Варна се движи с по-бързи темпове спрямо същия период на предходната година“, отчитат експертите на МЗХГ. 
 
От началото на юли до края на първата десетдневка на миналата година през пристанището са изнесени 397 758 тона пшеница, докато  сега количеството е 506 641 тона или с 27% повече.
 
По предварителни данни на НСИ, които обхващат цялата търговия със зърнени култури по морски, речен и сухоземен път, през периода юли 2017 г. – май 2018 г. износът на пшеница от страната нараства с 11,6% на годишна база до 4 635 500 тона.