От дълго време се говори за отваряне на прием по подмярка 16.4 “Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки”, част от мярка 16 “Сътрудничество” на Програма за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014-2020 г. Ще стартира ли обаче процедурата до края на годината, както беше заложено в индикативната годишна работна програма на ресорното ведомство?

Танева: Важно е да се развиват местните пазари и късите вериги

Работна група за разработване на условия за кандидатстване по подмярката се състоя в петък, 13 декември. След срещата стана ясно, че тази година прием по процедурата няма да има, научи Агри.БГ.

Причината - предстои да се изчистят някои важни моменти в условията за кандидатстване, които към момента бавят и спъват отварянето й. Заедно с това условията трябва да минат и обществено обсъждане. Всичко това означава, че приемът по процедурата ще се случи през 2020 г.

Още преди години комисарят по земеделие Фил Хоган каза, че късите вериги ще бъдат приоритет в Общата селскостопанска политика (ОСП). За целта са предвидени европейски средства именно по подмярка 16.4. Малко след изказването на бившия земеделски комисар, земеделското министерство обяви амбицията си за отваряне на подмярката през месец септември 2019 г. Това обаче не се случи.

Една от основните цели на подмярката е да се прескочи препродажбата на селскостопанска продукция. Обединявайки се, фермерите да могат да получат финансиране и по-лесно да продават. Това обаче вече се случва, благодарение на фермерските пазари из страната и то без каквото и да е финансиране. И докато през 2019 г. все още имаше шанс подмярката да помогне на новосформирани къси вериги, през 2020 г. изглежда, че това финансиране ще бъде по-скоро ненужно, отколкото чакано и наложително.