Възможно ли е съчетано производство на аквакултури и културни растения в контролирана околна среда, работа без много усилия, индустрия без ограничение на местоположението, целогодишно производство, без необходимост от постоянен достъп на вода и слънчева светлина и резултат висококачествена и безопасна продукция?
 
Такова производство изглежда съвсем невъзможно. Но чрез аквапоника е напълно възможно. Тази нова технология не само комбинира всички тези характеристики на производство, но и с взаимна полза се оползотворяват отпадъчните вещества. 
 
Аквапоника е комбинирана дума от „аквакултури” и „хидропоника”. Аквапоничните системите са форма на рециркулираща хидропоника, която възпроизвежда биологичните цикли на водоемите на Земята. Аквапониката е устойчива микро екосистема с контролирана околна среда.
 
Рибите отделят амоняк чрез урината си и в по-малка степен чрез хрилете си, както и чрез твърдите екскременти, съдържащи различни хранителни съставки. В традиционните системи за аквакултури тези отпадъци се изхвърлят в околната среда, което създава много отрицателни последици, свързани със съвременното индустриално производство.
 
В аквапониката целта е биологично да се усвояват тези отпадъчни материали по начин, който спестява вода, оказва ниско въздействие върху околната среда и осигурява необходимите минерални хранителни вещества за растенията, отглеждани в хидропоничната подсистема.
 
 
В аквапоничните системи водата от резервоарите за аквакултури, съдържаща отпадъчни продукти, преминава през физичен филтър за биологично смилане на твърдите частици. Избистрената и богата на амоняк вода преминава през кислородна среда, съдържаща нитрифициращи бактерии, които превръщат амоняка в нитрат.
 
По-конкретно, бактериите Nitrosomonas sp. превръщат амоняка в нитрит, а бактериите Nitrobacter sp., превръщат нитрита в нитрат. След тези различни форми на биопреработка, водата съдържа повечето, ако не и всички минерали, необходими за растежа на растенията, включително азот, фосфор, калий и други хранителни елементи. Тази вода се насочва към хидропоничната подсистема, а след това се връща пречистена в резервоарите за аквакултури, където процесът започва отново.
 
 
Докато компонентите на аквапониката се практикуват в продължение на стотици години, тази интегрирана технология е в своя ранен етап на развитие, с официално начало през 70-те години на XX век. Произходът на аквапониката е от сухите райони на Австралия и на Американските Вирджински острови.
 
С ограничените ресурси на прясна вода и повишеното търсене на храна за бързо нарастващото население, предприемчиви хора от тези региони започват да отглеждат рибата и растителните култури заедно в една обща система. Докато австралийското движение първоначално се съсредоточава върху производството на храни в малък мащаб, учените от Университета на Вирджинските острови (UVI) започват да изпробват производство в опит да се създаде жизнеспособна индустрия с търговски цели.
 
В модерната епоха аквапониката бързо печели популярност, тъй като производителите осъзнават, че тази нова система може да осигури както риба, така и културни растения, като същевременно се използват минимални ресурси. Повече от 40 години, учени, производители и любители са изграждали, тествали и разработвали интегрираните системи.
 
Днес няколко университета по света отделят сериозни ресурси за развиване на иновационната технология и превръщат концепцията за отглеждането на риба заедно с растения в наука. Броят на производителите чрез аквапоника от цял свят расте непрекъснато. Технологията набира интерес и от страна на експерти, предприемачи, инвеститори и др.
 
Аквапониката ще направи революция в производството на храни. Наричат я градината на бъдещето, защото ние сме в нея, но и тя е у нас – в дома ни, в офиса, навсякъде! 
Освен всичко безусловно е и органично производство. Рибните отпадъци осигуряват всички хранителни нужди на растенията.
 
Пестицидите са вредни за рибата, така че в тази система никога не се използват. Хормоните, антибиотиците и другите химически добавки за растежа на рибата могат да навредят на растенията и на бактериалните системи, така че  никога не се употребяват. 
 
Аквапониката е универсална технология. Търговското направление се усъвършенства и има потенциал да бъде ефективен и спестяващ метод по отношение на пространство, разходи и труд, което може да бъде и доста печеливш бизнес. 
 
 
В направлението хоби аквапониката се развива бързо. Аквариумът с декоративни рибки или такива за хранителни цели може да се комбинира с мини градина за отглеждане на билки, зеленчуци, плодове или цветя. Много градинари в задния двор създават системи за отглеждане на по-големи количества риба и разнообразни видове пресни зеленчуци, от които семейството се нуждае.
 
В образователното си приложение интегрираната система е отличен модел на естествените биологични цикли. В конкретика аквапониката налага практически приложения на биологията, химията, математиката, физиката, икономиката, инженерството и земеделието.
 
Агротуризмът е иновативна част от бизнеса с аквапоника. Разработването на интересна агротуристическа програма носи печалба. Аквапоничната оранжерия е атракция, която си струва да се види. За разлика от познатите агротуристически дестинации с традиционни атракции, аквапоничната оранжерия предлага много повече.
 
Тя комбинира иновационната технология с един напълно естествен  процес, който демонстрира безброй научни теми. Системата е изключително интересна да се наблюдава и представлява устойчив и модерен метод за отглеждане на прясна, питателна храна.
 
През последните 10 години аквапониката придобива световно признание поради факта, че се доказва като надежден, устойчив и вълнуващ метод за отглеждане на храна. И тъй като в аквапониката се произвеждат както аквакултури, така и растителни култури в една интегрирана система, използвайки един набор от съоръжения и един обем вода, тя набира внимание за потенциала, който има в осигуряването на храна за хора, които нямат достъп до традиционното земеделие. Като се има предвид разрастването на аквапониката можем да очакваме, че тази технология ще се превърне в силно развит и водещ начин за производство на храни.
 
Научете повече на: www.aquaponicsbulgaria.com